Spoznajte [ Vychádzajúca hviezda ]

Zaslúžite si byť uznávané. Keď prijmete nejakú výzvu, dávate do jej splnenia všetko. Vo chvíli, keď sa stanete stredobodom pozornosti sa predostiera obraz vašeho ja, vašej oddanosti. Vďaka cieľom a nevyhnutnej odmene, dávate zo seba len to najlepšie. Chcete svetu ukázať, čo vo vás je, aby ste jednoducho dosiahli svoj vytúžený cieľ!

Príležitosť s Mary Kay vám ponúka to, čo k úspechu potrebujete.

Mary Kay business Mary Kay opportunity Sell Mary Kay

PODNIKANIE, V KTOROM ZOSTANETE SAMA SEBOU

Zamestnanie môže vyžadovať, aby ste sa zmenili a prispôsobili jeho črtám a potrebám. Vďaka príležitosti
v Mary Kay máte slobodnú voľbu prispôsobiť svoje podnikanie svojim potrebám, životnému štýlu a vrodenému talentu.

Okrem toho pracovná príležitosť v Mary Kay ponúka jeden z najštedrejších programov odmien a uznanie
v odbore priameho predaja. Od cestovania v prvotriednej kvalite a zárobkov v podobe užívania služobného vozidla, odmien a cien hodných kráľovnej!

VÁŠ ŽIVOT, VAŠA CESTA

Začiatok podnikania nemusí znamenať narušenie vášho života. Začať okamžite zarábať je rovnako jednoduché, ako začleniť podnikanie do vášho každodenného života! Vyskúšajte tieto rýchle tipy, ktoré vám pomôžu začať s podnikaním v priebehu okamihu:
  • Stanovte si ciele a výzvy a púšťajte sa do nich podľa plánu.
  • Odhodlanie, ktoré vás poháňa, dosahujte nové úrovne uznania.
  • Vybudujte si komunitu zákazníčok a kamarátok, s ktorými sa budete o svoje sebavedomie a úspech deliť.
Prečítajte si skutočné príbehy úspešných nezávislých kozmetických poradkýň!

NÁSTROJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU USPIEŤ

Get the tools to help you succeed.
Viete, že chcete tú správnu podporu, ktorá by vám pomohla vytvoriť si nové podnikanie a získať odborné znalosti. A vďaka všetkým Najnovším technologickým nástrojom a trendom budete podnikať za seba, ale nikdy nie sama!
  • Mobilná aplikácia Mary Kay® Virtuálne líčenie a Mary Kay® Rozšířená realita
  • Vaša vlastná Osobná webová stránka Mary Kay®
  • Nástroje v podobe sociálnych médií
  • Správy o sezónnych trendoch
Prečítajte si o ďalších nástrojoch na dosiahnutie úspechu a tímovej podpory!

ZAMILUJTE SI PRÍPRAVOK, PREDAJTE PRÍPRAVOK

Love the product, sell the product

Predávanie je rovnako jednoduché, ako hovoriť o veciach, ktoré máte rady. Prečo sa teda o vášeň k prípravkom Mary Kay® nepodeliť s ľuďmi okolo vás?

Zistite viac o odmenách!

Spojte sa so svojou nezávislou kozmetickou poradkyňou ešte dnes!

Páčilo by sa vám takéto podnikanie

  • Určite si svoju pracovnú dobu.
  • Bud’te sama sebe šéfom.
  • Využite svoj prirodzený talent a nadšenie.
Nájdite svoju nez. kozmetickú poradkyňu

Aj vy môžete milovat’ svoju prácu.

V práci môžu od vás vyžadovat’, aby ste sa prispôsobili. Pri podnikani s Mary Kay sa vaša práca bude prispôsobovat’ vám.

ibc girl