Spoznajte [ Ďalšia úloha ]

Ste pripravená prevziať kontrolu. Ste energická, úspešná a teraz chcete novú výzvu – robiť veci po svojom. To znamená robiť veci svojím štýlom, vďaka svojmu talentu a pracovať v takej miere, akú si zvolíte. Ostatným ženám môžete byť radcom a môžete ich viesť. Ste pripravené vžiť sa do svojej druhej roly.

Príležitosť s Mary Kay vám ponúka to, čo k úspechu potrebujete.

Mary Kay business Mary Kay opportunity Sell Mary Kay

PODNIKANIE, V KTOROM ZOSTANETE SAMY SEBOU

Zamestnanie môže vyžadovať, aby ste sa prispôsobili jeho črtám a potrebám. Vďaka príležitosti v Mary Kay máte slobodnú voľbu prispôsobiť svoje podnikanie svojim potrebám, životnému štýlu a vrodenému talentu.

Okrem toho môžete využiť svojich známych na to, aby ste rozšírili svoje podnikanie, zatiaľ čo svoje schopnosti vodcu použijete na to, aby ste radili ostatným žená​m.

VÁŠ ŽIVOT, VAŠA CESTA

Začať s podnikaním môže byť rovnako jednoduché, ako žiť. Je to rovnako jednoduché, ako používať zručnosti, silné stránky a talent, ktoré už máte. Môžete teda okamžite začať zarábať! Vyskúšajte tieto rýchle tipy, ktoré vám pomôžu začať s podnikaním v priebehu okamihu:
  • Využite svojich známych, aby ste rozšírili povedomie o svojom novom podnikaní.
  • Stanovte si ciele a výzvy a púšťajte sa do nich podľa plánu, aby ste si vydobyli odmeny a uznania.
  • Využite svoje vodcovské schopnosti na to, aby ste radili ostatným ženám a budovali svoje podnikanie.
Prečítajte si skutočné príbehy úspešných nezávislých kozmetických poradkýň!

NÁSTROJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU USPIEŤ 

Tools to Help You Succeed.
Viete, že chcete tú správnu podporu, ktorá by vám pomohla vytvoriť si nové podnikanie a získať odborné znalosti. A vďaka všetkým najnovším technologickým nástrojom a trendom budete podnikať za seba, ale nikdy nie sama!
  • Zákaznícky systém a systém spracovania objednávok
  • Vylepšené online nakupovanie pre zákazníčky
  • Vaša vlastná Osobná webová stránka Mary Kay®
  • Vzdelávacie programy 
Prečítajte si o ďalších nástrojoch na dosiahnutie úspechu a tímovej podpory!

ZAMILUJTE SI PRÍPRAVOK, PREDAJTE PRÍPRAVOK

Love the product, sell the product

Predávanie je rovnako jednoduché, ako hovoriť
o veciach, ktoré máte rady. Prečo sa teda o vášeň k prípravkom Mary Kay® nepodeliť s ľuďmi okolo vás?Zistite viac o odmenách!​​

Spojte sa so svojou nezávislou kozmetickou poradkyňou ešte dnes!

Páčilo by sa vám takéto podnikanie

  • Určite si svoju pracovnú dobu.
  • Bud’te sama sebe šéfom.
  • Využite svoj prirodzený talent a nadšenie.
Nájdite svoju nez. kozmetickú poradkyňu

Aj vy môžete milovat’ svoju prácu.

V práci môžu od vás vyžadovat’, aby ste sa prispôsobili. Pri podnikani s Mary Kay sa vaša práca bude prispôsobovat’ vám.

ibc girl