Ocenenie „Go-Give“ 
V samotnom srdci toho, kým sme, je ochota vzájomne si pomáhať. To nás motivuje, aby sme obohacovali životy žien a ich rodín po celom svete.   

 

Prostredníctvom iniciatív Ružová mení životy a Myslíme ružovo, konáme zeleno sú naše hodnoty v súlade s našimi činmi: podporujeme organizácie, ktoré dodávajú silu ženám a sú ohľaduplné k prírodným zdrojom našej planéty.