RMZ

Každodenne sa po celom svete snažíme zlepšovať životy žien a ich rodín. Prostredníctvom nášho programu Ružová mení životy ženy povzbudzujeme, meníme ich životy, staráme sa o planétu a inšpirujeme ostatných. Tieto fotografie ilustrujú neuveriteľnú prácu, ktorú vynakladáme po celom svete – zabezpečujeme operácie zachraňujúce životy, pomáhame odstraňovať hladomor, poskytujeme ochranu obetiam domáceho násilia, skrášľujeme si okolie a dodávame deťom odvahu ísť za vlastnými snami.

Ak chcete zdieľať naše úsilie s ostatnými, jednoducho kliknite na obrázok nižšie a podržte na ňom prst, uložte a zdieľajte ho z mobilného zariadenia.
Ak používate stolový počítač, kliknite pravým tlačidlo myši a najskôr uložte do počítača, pred tým, než začnete zdieľať.   
     
     
     
     

RUŽOVÁ MENÍ ŽIVOTY

Mary Kay celosvetovo podporuje rôzne charitatívne projekty na podporu týraných žien a detí, onkologicky chorých pacientov či na výskum rakoviny prsníka a podobne. Pozrite sa s nami, akým charitatívnym aktivitám sa venujeme na Slovensku:

Občianske združenie Orin Panacea – Priatelia detskej onkológie
V rámci iniciatívy Ružová mení životy Mary Kay každoročne uvádza na trh produkty, z predaja ktorých prispieva finančnou čiastkou na aktivity občianskeho združenia Orin Panacea. Občianske združenie sa sústredí na revitalizáciu nemocníc a venuje sa podpore onkologicky chorých detí prostredníctvom viacerých projektov. Mary Kay spolupracuje s OZ Orin Panacea od roku 2005 a jej zamestnanci sa pravidelne každý rok zúčastňujú detského Tábora Anjelik.
Deň Matiek v azylových domoch

Od roku 2015 pravidelne navštevujeme krízové a azylové centrá pre ženy a matky. Spolu s nezávislými kozmetickými poradkyňami Mary Kay klientkam pripravujeme deň plný krásy a oddychu. Vybrané azylové domy každoročne podporujeme sumou 500 eur na aktivity azylových centier. Sadenie stromov
V rámci iniciatívy Myslite ružovo, konajte zeleno spoločnosť každoročne organizuje sadenie stromov za účasti zamestnancov, ako aj nezávislých kozmetických poradkýň Mary Kay. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ tak každoročne pribudne na Slovensku 300 nových stromčekov v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.Slovenský Červený kríž
Mary Kay pravidelne podporuje aktivity Slovenského Červeného kríža a to najmä produktovým odmeňovaním dobrovoľných darcov krvi počas Večera darcov. Zamestnanci Mary Kay tiež organizujú zber šatstva a hračiek, ktoré s pomocou Slovenského Červeného kríža odovzdávajú tým, ktorí to potrebujú.Adopcia ružových plameniakov a tučniakov
Od roku 2010 každoročne finančne podporujeme ružové plameniaky v bratislavskej ZOO, čím pomáhame pri ich chove a zabezpečení potravy na celý rok. Zároveň podporujeme i chov tučniakov Humboldtových v košickej ZOO.Velvet run
Už od roku 2013 je Mary Kay partnerom bežeckého podujatia Velvet run, v rámci ktorého je pravidelne venovaná finančná čiastka určitému charitatívnemu subjektu. Výťažok zo štartovného putoval napríklad na podporu charitatívnych aktivít OZ Orin Panacea – Priatelia detskej onkológie a to konkrétne na podporu zriadenia novej záhrady v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch v Bratislave a v Košiciach na podporu financovania „Happy terapie“, ktorá pomáha detským pacientom dlhodobo pripútaným k nemocničným lôžkam a ich rodinám. V roku 2018 prispela Mary Kay na výstavbu centra Vincentínum – Košice, ktoré bude zabezpečovať pomoc a podporu pre ohrozené rodiny na východnom Slovensku.Plamienok a Úsmev ako dar
Od roku 2016 produktovo podporujeme neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá pomáha nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám. Zároveň podporujeme i dobrovoľníkov, ktorí participujú na benefičných podujatiach organizácie Úsmev ako dar. 
Únia materských centier
Mary Kay pravidelne podporuje Úniu materských centier a to najmä formou produktového daru pre Rodinné centrum Prešporkovo, ako i finančnou a produktovou podporou podujatia Míľa pre mamu. V minulosti sme tiež podporili:


Zber plastových vrchnákov pre Kristýnku
V Českej republike i na Slovensku zorganizovala spoločnosť Mary Kay celofiremný zber plastových vrchnákov, aby sme Kristýnke pomohli dosiahnuť špeciálnu lekársku starostlivosť, ktorú potrebuje.


Charita na sociálnych sieťach
V októbri 2013 sme za každého nového fanúšika našej oficiálnej Facebook stránky prispeli sumou 0,20 € Občianskemu združeniu Orin Panacea – Priatelia detskej onkológie.


Nadácia TA3 a podpora obetí postihnutými povodňami
Mary Kay na Slovensku v roku 2013 súcitila s obeťami postihnutými povodňami. Preto sme sa finančne rozhodli podporiť niekoľko rodín, ktoré boli postihnuté povodňami a to prostredníctvom verejnej zbierky, ktorú vyhlásila Nadácia TA3.


Súťaž o najlepšiu premenu
V rámci celosvetovej súťaže o najlepšiu premenu darovala naša pobočka v roku 2013 sumu 2 800 € charitatívnym organizáciám.


Pomoc pri nešťastiach v Tatrách a Ázii
V roku 2004 prispela Mary Kay finančnou čiastkou na pomoc pri odstraňovaní následkov kalamity vzniknutej veternou smršťou, ktorá sa prehnala Vysokými Tatrami 19. novembra 2004 a organizácii Unicef na nešťastie v Juhovýchodnej Ázii.


Chance 4 Children
V roku 2006 Mary Kay prispela mate¬riálnou pomocou na občianske združenie Chance for Children, ktoré sa aktívne snaží zlepšiť životné podmienky detí žijúcich v zariadeniach náhradnej výchovy v Českej republike a na Slovensku.