Prijímame svoj diel zodpovednosti za to, aby sa planéta stala krajším miestom, a usilujeme o zachovanie jej zdrojov. Iniciatíva Myslíme ružovo, konáme zeleno je vyjadrením nášho prísľubu, že zavedieme a budeme dodržiavať udržateľné podnikateľské praktiky. Súčasne budeme spolupracovať s organizáciami, ktorých poslaním je uchovanie a skrášľovanie našich komunít po celom svete. Ak chcete zdieľať naše úsilie s ostatnými, stlačte obrázok nižšie a podržte na ňom prst na uloženie a zdieľanie z mobilného zariadenia. Ak používate stolový počítač, kliknite pravým tlačidlom myši a uložte do počítača, než začnete zdieľať.   

1 MILIÓN VYSADENÝCH STROMOV

Spoločnosť Mary Kay vysadila viac než 1 milión stromov po celom svete. 
  

CELOSVETOVÝ PROGRAM RECYKLÁCIE

Globálne výrobné závody každý deň preukazujú udržateľné procesy prostredníctvom rozsiahlych recyklačných programov. 
  

UDRŽATEĽNÉ BALENIE PRODUKTOV

Mary Kay ponúka nové prípravky a balenia šetrné k životnému prostrediu vrátane našich kozmetických kaziet, ktoré sa dajú opakovane plniť a ktoré sú tu už viac ako 30 rokov. 
   

LOKALITY S NULOVÝM SKLÁDKOVANÍM

Globálne výrobné závody Mary Kay získali status nulového skládkovania.   

100 % BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÉ OBALOVÉ MATERIÁLY

Každoročne sa pri expedícii miliónov produktov Mary Kay využívajú biologicky odbúrateľné sypané granuly na fixáciu tovaru, ktoré sa vyrábajú z obnoviteľných zdrojov (kukuričný a zemiakový škrob).   

100 % ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Svetové ústredie spoločnosti Mary Kay a globálne výrobné závody sú zásobované zo 100 % energií z obnoviteľných zdrojov.  
 

MYSLÍME RUŽOVO, KONÁME ZELENO

Dobre vieme, že naše dnešné činy ovplyvňujú kvalitu života budúcich generácií. Spoločnosť Mary Kay neustále hľadá príležitosti, ako zlepšiť starostlivosť o životné prostredie. Nepretržite sa zaujíma o dokonalejšie spôsoby zachovania udržateľného rozvoja a zlepšovania ochrany životného prostredia. Táto iniciatíva dostala názov Myslite ružovo, konajte zeleno.

Ochrana životného prostredia – Vďaka recyklačnému programu USA a implementácii postupov zodpovedného správania sa v doprave a pri spotrebe energie spoločnosť Mary Kay získala celý rad environmentálnych ocenení a udržiava si vedúce postavenie v oblasti zachovania zdrojov. Globálny výrobný závod Mary Kay v Dallase používa technológie likvidácie odpadu a recyklácie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Cieľom je dosiahnutie stavu, keď sa žiadny odpad nebude vyvážať na skládky. Celý rad distribučných centier Mary Kay pri zasielaní objednávok využíva stopercentne biologicky odbúrateľné sypané granuly na fixáciu tovaru.

Sadenie stromov – V rámci iniciatívy Myslite ružovo, konajte zeleno spoločnosť každoročne organizuje sadenie stromov za účasti zamestnancov, ako aj nezávislých kozmetických poradkýň Mary Kay. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ tak každoročne pribudne na Slovensku 300 nových stromčekov v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

     

Obaly prípravkov — V rámci programu recyklácie obalov Mary Kay® recyklovala viac ako 300 000 obalov a aj naďalej prebieha zber a recyklácia uzáverov a obalov. Produktový rad Mary Kay® Botanical Effects™ bol zároveň vyvinutý s ohľadom na životné prostredie. Tuby sa vyrábajú z 50 % recyklovanej živice, používajú sa odľahčené uzávery a lepenky sa vyrábajú zo 100 % recyklovaných materiálov. Okrem toho sa mnoho príbalových letákov k produktom Mary Kay® vyrába s minimálne 20 percentami recyklovaného obsahu.

Zachovanie energie a uhlíková stopa — Mary Kay Inc. znížila spotrebu energie v našich celosvetových podnikových zariadeniach natoľko, že by táto energia stačila pre viac ako 1 000 priemerných domov po dobu jedného roka. V roku 2008 začalo oddelenie globálnej prepravy Mary Kay Inc. intenzívne usilovať o meranie a znižovanie uhlíkových emisií a od tej doby znížilo uhlíkovú stopu prepravy Mary Kay celkom o 33 %. 

Celosvetové uznanie — Mary Kay získala uznanie od Americkej agentúry na ochranu životného prostredia (US Environmental Protection Agency), organizácie Udržme Ameriku krásnou (Keep America Beautiful) a Americkej pľúcnej asociácie (American Lung Association). V roku 2007 bola Mary Kay v Číne Úradom na ochranu životného prostredia v ekonomickej a rozvojovej oblasti mesta Chang-čou ocenená cenou „Modelová jednotka ochrany životného prostredia“.
 field]