V Mary Kay umožňujeme osobný rast a finančné naplnenie všetkým nezávislým kozmetickým poradkyniam na celom svete.

  • Viac ako 3,5 milióna žien na celom svete sú nezávislými kozmetickými poradkyňami Mary Kay. 
  • Vďaka pružnej pracovnej dobe, jasne definovanému obchodnému plánu a časovo neohraničenej príležitosti dosiahnuť osobný rast a finančný úspech, je podnikanie s Mary Kay ideálnou voľbou pre ženy zo všetkých možných prostredí.
  • Štartovacia kufrík Mary Kay® obsahuje prípravky a všetky potrebné vzdelávacie materiály Mary Kay. 
  • V priebehu viac ako päťdesiatročnej histórie spoločnosti sa viac ako 600 žien na celom svete stalo nezávislými National Sales Directors, čo je najvyššia pozícia, ktorú môžu dosiahnuť.
  • Približne 42 000 žien na celom svete v súčasnosti pracujú ako nezávislé Sales Directors. 
Zistite o podnikání s Mary Kay viac
Learn about the rewarding and flexible Mary Kay opportunity.