• V rámci programu recyklácie obalov Mary Kay® zrecyklovala viac ako 300 000 obalov a aj naďalej prebieha zber a recyklácia uzáverov a obalov.

 • Mary Kay sa zaväzuje k odstráneniu testovania na zvieratách! Netestujeme naše prípravky ani zložky na zvieratách, ani nežiadame iné subjekty, aby to robili za nás, okrem prípadov, keď to výslovne nariaďujú zákony. Predpisy pre kozmetiku sa neustále menia, ale Mary Kay nikdy neustúpila od svojho záväzku používať alternatívne testovacie metódy. Keď sa Mary Kay dozvedela o požiadavkách regulačných orgánov v Číne, boli sme povinní dodržiavať tieto právne predpisy, tak ako to robíme v každej krajine, kde pôsobíme. Môžeme Vás uistiť, že náš záväzok na odstránenie testovania na zvieratách sa nikdy nezmenil ani nezhoršil. Veľmi úzko spolupracujeme s čínskymi štátnymi orgánmi, aby sme preukázali vierohodnosť alternatívnych testovacích metód pre zabezpečenie bezpečných a účinných prípravkov. Viac ako dve desaťročia patrí Mary Kay medzi popredné svetové spoločnosti v oblasti rozvíjania alternatívnych testovacích metód nezávadnosti prípravkov. Zaviazali sme sa k odstráneniu testovania na zvieratách.

 • V rokoch 1998 a 2003 Mary Kay Inc. získala uznanie za príkladný bezpečnostný program a bola recertifikovaná ako Vynikajúce pracovisko. V Spojených štátoch je Mary Kay Inc. zaregistrovaná na Úrade pre kontrolu potravín a liečiv (Food and Drug Administration), ako spoločnosť vyrábajúca lekárenský tovar. To spoločnosti umožňuje vyrábať a distribuovať určité prípravky, klasifikované ako voľnopredajné lieky, ako sú napríklad opaľovacie krémy a prípravky na liečbu akné. Výskumný tím pracuje v spolupráci s regulačnými agentúrami rôznych krajín, aby sa zabezpečilo, že prípravky zodpovedajú regulačným nariadeniam a pravidlám na všetkých trhoch, kde sa prípravky Mary Kay® predávajú.

 • V roku 2005 venovala Mary Kay Inc. 1 milión dolárov na podporu dermatologického výskumu v Juhozápadnom lekárskom centre na Univerzite v Texase v Dallase a pomohla tak podporiť moderný výskum a prispela na poli dermatológie k ďalším pokrokom.
  Mary Kay Inc. je aktívnym členom Rady prípravkov osobnej starostlivosti (Personal Care Product Council). Ako člen Mary Kay Inc. podporuje Kódex záväzkov voči zákazníkovi, ktorý vznikol za účelom ďalšieho posilnenia priemyselných bezpečnostných opatrení pre spotrebiteľov a zabezpečenie neustáleho dozoru nad všetkými kozmetickými prípravkami. Pre ďalšie informácie o Rade prípravkov osobnej starostlivosti a Kódexu záväzkov voči zákazníkovi navštívte cosmeticsinfo.org.
 • Spoločnosť Mary Kay je členom Asociácie priameho predaja. Etický kódex priameho predaja si môžete pozrieť na webovej stránke Asociácie priameho predaja www.zpp.sk.
  Learn more about how Mary Kay is a socially responsible company.


  Learn about Mary Kay’s industry alliances who serve as key advisors to Mary Kay research scientists.

  SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI

  Spoločnosť Mary Kay sa na celom svete spojila s poprednými dermatológmi a oftalmológmi vo vysokoškolskej medicíne a so súkromnou praxou. Títo odborníci našim vedcom pomáhajú ako kľúčoví poradcovia. Okrem toho spoločnosť finančne podporuje katedru dermatológie na Juhozápadnom lekárskom centre Univerzity v Texase. Navyše poskytujeme neustálu podporu ďalším uznávaným inštitúciám, vrátane:
  • Americkej dermatologickej akadémie
  • Americkej spoločnosti pre kontaktnú dermatitidu
  • Dermatologickej nadácie
  • Asociácie dermatologických sestier
  • Nadácie na liečbu rakoviny kože
  • Dermatologického oddelenia Juhozápadnej Univerzity v Texase
  • Lekárskej nadácie juhozápadnej Univerzity v Texase
  • Ženskej dermatologickej spoločnosti