RUŽOVÁ, KTORÁ MENÍ ŽIVOTY

Mary Kay celosvetovo podporuje rôzne charitatívne projekty, či už na podporu týraných žien a detí, onkologicky chorých pacientov, na výskum rakoviny prsníka a pod. Mary Kay v Slovenskej republike sa venuje týmto charitatívnym aktivitám:

Občianske združenie Orin Panacea – Priatelia detskej onkológie

Spoločnosť Mary Kay na Slovensku podporuje a spolupracuje s OZ Orin Panacea – Priatelia detskej onkológie od roku 2005. V roku 2014 a 2013 sme podporili toto Občianske združenie, ktoré sa sústredí na revitalizáciu nemocníc a venuje sa podpore onkologicky chorých detí, prostredníctvom viacerých projektov. Či už šlo o finančný dar prostredníctvom víťazky globálnej súťaže „Každá žena môže“, alebo o vecné dary určené onkologicky chorým deťom, ktoré navštívili zamestnanci Mary Kay v Tatranskej Lesnej počas letného tábora organizovaného združením.

orin panaceaRužove plameniaky
Od roku 2010 spoločnosť Mary Kay na Slovensku podporuje ružové plameniaky bratislavskej ZOO. Aj tento rok plánujeme finančne podporiť tieto milé ružové zvieratká a pomôcť tak ZOO pri ich chove 
a zabezpečení potravy na celý nasledujúci rok. Okrem tejto podpory podporuje Mary Kay aj tučniakov v košickej ZOO.
plamenaci

Charita na sociálnych sieťach
Snažíme sa pomáhať aj prostredníctvom sociálnych sietí. V októbri 2013 sme napríklad za každého nového fanúšika na Facebooku prispeli 0,20 € Občianskemu združeniu Orin Panacea – Priatelia detskej onkológie
charita na sociálných sietach

Velvet run
Mary Kay a jej zamestnanci sa v roku 2014 a 2013 zapojili do bežeckého podujatia​ pre ženy a dievčatá v pohybe Velvet run. Výťažok zo štartovného putoval na podporu charitatívnych aktivít OZ Orin Panacea – Priatelia detskej onkológie, a to konkrétne na podporu zriadenia novej záhrady v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch v Bratislave a v Košiciach na podporu financovania „Happy terapie“, ktorá pomáha detským pacientom dlhodobo pripútaných k nemocničným lôžkam a ich rodinám.
velvet run

Myslite rúžovo, konajte zeleno.
Pri príležitosti 50. výročia založenia spoločnosti Mary Kay v roku 2013 vysadila slovenská pobočka 50 nových stromov a zveľadila tak zeleň v krajinnej chránenej oblasti Dunajské Luhy pri Bratislave. 
V roku 2014 zamestnanci Mary Kay v spolupráci s nezávislými kozmetickými poradkyňami a členmi Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia vysadili vyše 100 nových stromčekov v krajinnej chránenej oblasti Biskupické Luhy. 
Fotografie si môžete pozrieť na našom Facebooku.
stromy

Nadácia TA3 a podpora obetí postihutými povodňami
Mary Kay na Slovensku v roku 2013 súcitila s obeťami postihnutými povodňami. Preto sme sa finančne rozhodli podporiť niekoľko rodín, ktoré boli postihnuté povodňami, a to prostredníctvom verejnej zbierky, ktorú vyhlásila Nadácia TA3.
ta3 nadácia

Súťaž o najlepšiu premenu
V rámci celosvetovej súťaže o najlepšiu premenu darovala naša pobočka 2 800 € na charitatívne účely.
premena

V minulosti sme tieť podporili následujúce organizácie:

Letohrádok Vendula
Mary Kay pravidelne spolupracovala tiež s letohrádkom Vendula (remeselná manufaktúra pre ľudí so zvláštnymi potrebami) a poskytovala mu materiálnu pomoc.


Český klub nepočujúcich
Mary Kay pravidelne spolupracovala i s Českým klubom nepočujúcich a poskytovala im finančnú
i materiálnu pomoc.


Detský domov Frýdek-Místek
Mary Kay spolupracovala s Detským domovom vo Frýdku - Místku a poskytovala deťom finančnú
i materiálnu pomoc.


Tatry a Ázia
Mary Kay prispela finančnou čiastkou na pomoc pri odstraňovaní následkov kalamity vzniknutej veternou smršťou, ktorá sa prehnala Vysokými Tatrami 19. novembra 2004 a organizácii Unicef na nešťastie v Juhovýchodnej Ázii.


Chance 4 Children
V roku 2006 Mary Kay prispela mate­riálnou pomocou na občianske združenie Chance for Children, ktoré sa aktívne snaží zlepšiť životné podmienky detí žijúcich v zariadeniach náhradnej výchovy v ČR
a na Slovensku.


Povodne 2002
V roku 2002 Mary Kay® prispela na povodňové konto Červeného kríža.