Dermatologické sympózium sa zaoberalo vplyvom znečistenia životného prostredia na pleť

Na sympóziu sponzorovanom spoločnosťou Mary Kay Inc. vedci predstavili presvedčivé dôkazy o vplyve znečistenia životného prostredia na zdravie pleti.

Tlačová zpráva na stiahnutie (PDF)

Bratislava , 01. mája 2018