O podnikaní s Mary Kay
Aký môžem očakávať budúci zárobok ako nezávislá kozmetická poradkyňa?

Možnosť zárobku v MK je neobmedzená, avšak nie je možné garantovať základnú výšku zárobku. Suma, ktorú si môžete zarobiť ako nezávislá kozmetická poradkyňa závisí na mnohých faktoroch vrátane vašich osobných cieľov a množstva času a úsilia, ktoré ste sa rozhodli do podnikania investovať. Množstvo poradkýň zaisťuje svoje podnikanie na základe čiastočného úväzku so zámerom dosiahnuť finančné ciele v krátkom časovom horizonte - s cieľom zabezpečiť členom rodiny darček, rodinnú dovolenku, deťom školské oblečenie alebo výučbu. Niektoré z poradkýň sa však rozhodli vybudovať vlastné Mary Kay podnikanie, vzdali sa doterajšej práce a venujú sa podnikaniu s Mary Kay na plný úväzok. Čiastka, akú si zarobíte, je čisto na vás. Ako by povedala Mary Kay Ash: "Nastavte si svoje ciele a sledujte ich, kým ich nedosiahnete. Najprv v nich musíte veriť, až potom ich uvidíte. Môžete dosiahnuť všetko, čo si vaša myseľ dokáže predstaviť!

Ktoré z predajných a marketingových postupov mi pomôžu byť úspešnou?

Mary Kay dáva jasne najavo, že nemá rada ctižádostivé a agresívne kosmetické poradkyne. Zatiaľ čo húževnatosť a vytrvalosť sú určite dôležitými vlastnosťami na úspech v ktoromkoľvek podnikaní orientovanom na priamy predaj. Zistili sme, že najúspešnejšia nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay pojala predaj a budovanie tímu v duchu Zlatého pravidla spolu s vlastným dobrým úsudkom a milou povahou. Neustále pripomíname, že je potrebné vžívať sa pri obchodných rokovaniach a rozhodovaniach do druhej osoby, s ktorou komunikujete a správate sa k nej tak, ako chcete, aby s vami rokovala a správala sa ona k vám. Mary Kay často hovorievala: "Máte moc presviedčiť každého, s kým sa stretnete, preto robte svojimi činmi a slovami dojem a Zlaté pravidlo si zvoľte za svoje životné krédo!”

Príležitosť v Mary Kay: Vďaka čomu vďačíte takému úspechu?

Nezávislé kozmetické poradkyně  hovoria o tom, že žijú ako vo sne. Pýtate sa, jako je to možné dosiahnuť? Možno ste už počuli, ako sa rozprávali o flexibilite v podnikaní Mary Kay a ako im práve podnikanie s Mary Kay umožnilo kvalitne tráviť čas s ich rodinami. S časom nakladajú, ako samy uznajú za vhodné. Rozbehnutá kariéra a peňažné zárobky im dovoľujú vzdať sa doterajšie práce. Ako je možné toto všetko dosiahnuť? Pozor: Tieto ženy pracovali veľmi tvrdo, aby sa dostali tam, kde sú dnes. Jednoducho ide o väčšiu flexibilitu, ktorá vytvára v Mary Kay ďaleko lepšie príležitosti v porovnaní s typickým zamestnaním v bežnom podniku.

Mary Kay Ash bola známa ako jedna z najtvrdšie pracujúcich ľudí, ktoré ste kedy mohli stretnúť. Ako zakladateľka niečoho, čo sama nazývala "klub piatej hodiny rannej", nezačínala svoj deň neskôr ako v päť ráno. Obetovala hodinu alebo dve spánku, aby naštartovala svoj deň. Mnoho nezávislých kozmetických poradkýň ide rovnakou cestou a pripája sa k tomuto klubu, ľahko tak ráno zvládnu všetko potrebné skôr, ako vypravia svoje deti do školy. Na druhú stranu, spánok pre vás môže byť príliš drahocenný a radšej smerujete väčšinu svojich povinností do tej druhej polovice dňa. Alebo by ste si radšej naplánovali meetingy podľa aktivít svojich detí a organizovali kozmetická poradenstva, kým sú v škole? Alebo snáď uprednostňujete prácu cez víkendy? Možnosti v podnikaní s Mary Kay sú neobmedzené.

Ako nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay ste svojím vlastným pánom, každý deň si sama rozhodnete, kedy začnete pracovať a kedy skončíte. Sama si plánujete svoj rozvrh a tempo, akým sa budete krôčik po krôčiku šplhať k úspechu. Ak sú vaše ciele iba doplnkom súvisiacim s vaším povolaním na plný úväzok, množstvo hodín venovaných práci Mary Kay bude pravdepodobne pomerne malé. Na druhú stranu, ak si vyberiete a prehodnotíte vaše ciele s tým, že uprednostníte Mary Kay, budete venovať práci ďaleko viac času, aby ste tieto ciele dosiahli. Ide o to, že si sama vyberáte svoj osud.

Vy si stanovujete správny pomer medzi vierou, rodinou a kariérou.

"Niekto raz poveda, práca v Mary Kay je najlepšie platenou ťažkou prácou na svete. Verím, že my všetci máme materiálne potreby a požiadavky, preto si sami určíme, ako nám podnikanie v Mary Kay pomôže tieto potreby zaistiť a uspokojiť!” – Mary Kay Ash

Koľko zásob potrebujem ako nová nez. kozmetická poradkyňa nakúpiť?

Práve ste si zakúpila svoj ​​štartovací kufrík a zaujímalo by vás, koľko zásob by ste si mali na začiatok objednať? Po prvé, je potrebné vedieť, že nakupovanie zásob je individuálne a záleží na okolnostiach - a rozhodne to nie je podmienka k tomu, aby ste mohli začať podnikať s Mary Kay. Majte na pamäti, že je na vás samých, koľko úsilia do podnikania s Mary Kay venujete a potom, vzhľadom k vašej situácii, koľko treba investovať do prípravkov v zásobe, ktoré podporia vaše plánované aktivity.

Možno premýšľate o dôvodoch, ktoré viedli Mary Kay Ash k presvedčeniu, že udržiavanie určitej veľkosti zásob je výhodou. Mary Kay si vždy zakladala na bezchybnom zákazníckom servise, ktorý mohla okamžite poskytnúť svojim zákazníkom, ktorí žiadali jej kozmetické prípravky starostlivosti o pleť.

Vedela, že tak vybuduje silnú zákaznícku základňu verných zákazníkov. Tiež verila, že udržiavanie stáleho určitého množstva zásob podporí nezávislé kozmetické poradkyne k väčšej motivácii a zapáleniu do podnikania s Mary Kay. Môžete si byť istá, že v publikovaných materiáloch, ktoré sú pre vás dostupné, môžete nájsť tipy, ktoré vám pomôžu úspešne predať všetky vaše prípravky, ktoré ste si nakúpili do zásoby. Tiež máte príležitosť opýtať sa iných nezávislých kozmetických poradkýň, rovnako tak aj vašej nez. Sales Director na tipy a rady ohľadom podnikania s Mary Kay.

Niekedy stačí len zmeniť pohľad na vec k tomu, aby ste si vytvorili účinnú stratégiu na rozvoj vášho podnikania. A ak zistíte, že obchodovanie s kozmetikou Mary Kay nie je nič pre vás, môžete byť pokojné, spoločnosť od vás odkúpi nepoužité prípravky (zo sekcie 1) v hodnote 90 percent pôvodných nákladov za predpokladu, že tovar bol zakúpený od spoločnosti maximálne pred rokom (podrobnejšie informácie o odkúpení prípravkov poskytne zákaznícky servis).You’ve just purchased your Starter Kit, and now you are wondering how much inventory you should order to get your business started. The first thing to remember is that purchasing inventory is an individual decision – and it’s certainly not a requirement for you to begin your Mary Kay business. We always recommend that you determine what activity level you intend to pursue in your Mary Kay business and then, if appropriate for your personal circumstances, invest in a level of inventory that supports that activity.

As you contemplate your decision, you may want to consider why Mary Kay Ash believed maintaining an appropriate amount of inventory was beneficial. Among other things, Mary Kay always enjoyed the instant gratification and excellent customer service she could provide a customer who wanted her skin care or color cosmetics products on the spot. She knew that doing so could help build a strong customer base and create loyal customers for life.

If you choose to purchase inventory, you can always rest assured that there will be a multitude of Company-published materials available to you that contain excellent sales tips aimed at helping you successfully sell your products. You also have the opportunity to ask other successful independent sales force members, such as your Independent Sales Director, for tips and advice on selling Mary Kay® products. Sometimes all it takes is a fresh viewpoint to help you generate effective strategies for growing your business.

Finally, if you decide that a Mary Kay business is not for you, you can take comfort in knowing that the Company will repurchase, at 90 percent of your original net cost, original and unused Section 1 products, provided such items were purchased by you from the Company within one year prior to return. 

O prípravkoch Mary Kay®
Ako často Mary Kay predstavuje nové prípravky? Ovplyvňuje to nejako nezávislé kozmetické poradkyne?

Mary Kay neustále sleduje najnovšie trendy, aby svoju ponuku prípravkov mohla vylepšovať a udržiavala si tak konkurencieschopnosť na trhu. Na inováciami riadenom trhu je zásadné udržať si konkurencieschopnosť prostredníctvom nových prípravkov. Limitované edície dekoratívnej kozmetiky sú uvádzané periodicky v snahe reagovať na trendy aktuálnej sezóny. Naše základné produktové rady sú aktualizované každých 3-5 rokov s cieľom zaviesť posledné inovácie a objavy v oblasti starostlivosti o pleť. Hoci tak nekonáme úplne často, príležitostne aktualizujeme naše balíčky s cieľom zabezpečiť primeranú aktuálnosť. Nezabúdajte, že sa ocitáme v rýchlo sa meniacom kozmetickom odbore. Rovnako ako v automobilovom priemysle, móde, spotrebnej elektronike, je aj v kozmetickom priemysle novinka to, čo útočí a láka zákazníka k značke.

Základom konkurencieschopnosti na našom trhu sú inovácie. Kým zmeny, ktoré prichádza s časom a nie sú mnohokrát príjemné, inovácie našich prípravkov ukázali ochotu ako našej spoločnosti, tak i nezávislých kozmetických poradkýň ponúkať prípravky, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkom.

O priamom predaji
Čo je to priamy predaj?

Jedná sa o spôsob, ako prípravky alebo služby predávať zákazníkom priamo, mimo maloobchodnú sieť. Podnikanie prostredníctvom priameho predaja vám umožňuje byť v kontakte so zákazníkmi, štýlom jeden na jedného, v skupinách, prostredníctvom online predaja, prostredníctvom katalógu alebo po telefóne. Ľudia v odbore priameho predaja sú často známi ako nezávislí poradcovia, distribútori alebo zástupcovia.

Je priamy predaj aj pre mňa?

Príležitosť priameho predaja je uskutočniteľná pre ľudí akéhokoľvek  veku, pohlavia a veľkosti príjmu. Je obzvlášť dobrou príležitosťou pre ženy, ktoré chcú mať vo svojom živote viac flexibility a kontroly a ktoré:

  • majú podnikateľského ducha,
  • rady pracujú s ľudmi,
  • túžia po menej štruktúrovanom pracovnom prostredí,
  • sa tešia, že obohatia svoj príjem bez toho, aby museli rozsiahlo investovať,
  • chcú príležitosť mať neobmedzený príjem
Čo je Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA), jej Kódexy riadenie a Nariadenie ohľadom používanie internetu?

Svetová federácia asociácií priameho predaja sa usiluje o najvyššiu úroveň etického vedenia na globálnom trhu , podporuje jej presadzovanie partnerstvom s vládou, vedúcimi osobnosťami z radov spotrebiteľov a akademikov a posilňuje riadenie národnej a regionálnej Asociácie priameho predaja (DSA) . V snahe propagovať najvyššie možné etické štandardy po celom svete WFSDA vytvorila Svetový kódex riadenia priamy predaj. Každá národná DSA prisahá, že bude po každom členovi vyžadovať dodržiavanie Svetového kódexu ako minimálneho štandardu etického kódexu. Národné DSA môžu za štandard prijať tiež Svetový kódex. (viac informácií nájdete na http://www.wfdsa.org/)

Ako doplnok Kódexu DSA bola Internetovú radou DSA vytvorená Nariadenie ohľadom používania internetu. Nariadenia sú dobrovoľné a podporujú riadne, zodpovedné a profesionálne používanie všetkej elektronickej komunikácie pre obchodné účely . V Mary Kay sme zosobášení vedenia podnikania s maximálnou poctivosťou. Zamestnancov, nezávislé kozmetické poradkyne a zákazníčky podporujeme v tom , aby sa zoznámili a boli v spojení s Mary Kay s DSA , jej Kódexom a dobrovoľnými Nariadeniami ohľadom používania internetu, hrdí. Ak máte ohľadom svojej skúsenosti s Mary Kay alebo nezávislú kozmetickú poradkyňou otázku alebo problém, kontaktujte nás na telefónnom čísle 02/20 65 64 00 alebo nám zašlite e-mail na marketing.sk@mkcorp.com.

Existuje Etický kódex priameho predaja?

Etický kódex je základným kameňom Asociácie priameho predaja ohľadom etických obchodných zvyklostí a služieb zákazníkom. Zabezpečuje, aby vyhlásenie členských spoločnosti bola čestná a otvorená. Každý člen Asociácie priameho predaja súhlasí, že podmienkou jeho prijatie a zotrvanie je riadiť sa štandardami a postupmi kódexu. Kódex nezávislým predajcom a spotrebiteľom zaručuje, že jedná so spoločnosťou, ktorá poskytovaní kvality a služieb na najvyššej úrovni myslí vážne.

Asociácie priameho predaja v roku 2009 uznala Mary Kay ako účastníka "Komunikačné iniciatívy etického kódexu DSA" za jej snahu propagovať Etický kódex.

Etický kódex priameho predaja si môžete prezrieť na stránkach Asociácie priameho predaja http://www.osobniprodej.cz/

Spojte sa so svojou nezávislou kozmetickou poradkyňou ešte dnes!

Máte otázky ohľadom plánovania párty?

Kontaktujte svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu, ktorá vám odpovie.
Kontaktujte ma

Prípravky, ktoré chcete, služby, ktoré si zaslúžite

  • Nakupujte exkluzívne prostredníctvom nezávislých kozmetických poradkýň
  • Zažite osobné služby a odporúčania na mieru
  • Dosiahnite ten najkrajší vzhl’ad vd’aka radám od vašej nez. kozmetickej poradkyne
Nájdite si svoju nez. kosmetickú poradkyňu
ibc girl