O podnikaní s Mary Kay
Ako sa stať nezávislou kozmetickou poradkyňou Mary Kay?

Pani Mary Kay Ash verila, že najlepšími nezávislými kozmetickými poradkyňami sa stávajú tie ženy, ktoré už produkty Mary Kay poznajú a milujú ich. Ak sa stretnete s príležitosťou podnikania s Mary Kay, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude na Hodinke krásy s Vašou nezávislou kozmetickou poradkyňou. Počas Hodinky krásy si môžete produkty najprv sama vyskúšať, oboznámiť sa s nimi a zistiť, že si tieto produkty naozaj zaslúži spoznať každá žena.

Pokiaľ svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu ešte nemáte, využite náš Lokátor nezávislých kozmetických poradkýň. Potom už len stačí uzavrieť Zmluvu s nezávislou kozmetickou poradkyňou a začať svoje vlastné podnikanie.

Aká je forma pracovného pomeru nezávislej kozmetickej poradkyne?

Uzatvorením Zmluvy s nezávislou kozmetickou poradkyňou sa stávate samostatne zárobkovo činnou osobou s právom viesť svoje vlastné podnikanie. Stávate sa priamym predajcom produktov spoločnosti Mary Kay konečným spotrebiteľom. Vo vzťahu k Spoločnosti ste nezávislým zmluvným partnerom, nie zamestnancom.

Ako funguje priamy predaj?

Spoločnosť Mary Kay je spoločnosťou uplatňujúcou obchodný model priameho predaja, čo znamená, že produkty Mary Kay sú nezávislými kozmetickými poradkyňami predávané v osobnom kontakte prostredníctvom maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi. Predaj produktov je základom podnikania s Mary Kay. Podľa Mary Kay Ash by sa nové nezávislé kozmetické poradkyne mali zamerať na budovanie veľkej zákazníckej základne, ktorá je podstatou podnikania kozmetickej poradkyne.

Spoločnosť Mary Kay je členom Združenia priameho predaja (SR) a Asociace osobního prodeje (ČR). Všetci členovia týchto záujmových združení právnických osôb distribuujú produkty vysokej kvality, dodržujú najvyššie etické štandardy pre priamy predaj a sú povinní presadzovať etický kódex ako podmienku prijatia a trvalého členstva.

Ako funguje kariérny rebríček Mary Kay?

Ako sme už spomenuli, uzatvorením Zmluvy s nezávislou kozmetickou poradkyňou sa stávate samostatne zárobkovo činnou osobou. Je teda len na Vás ako túto príležitosť využijete. Máte možnosť venovať sa primárne svojim zákazníčkam alebo sa sústrediť i na budovanie tímu.

Radi by sme zjednodušili Vaše podnikanie, aj preto sme pre Vás pripravili kariérny rebríček, ktorý Vám umožní stať sa nielen úspešným predajcom, ale aj lídrom. Ako tvorca Vášho tímu máte možnosť posúvať sa v rámci kariérneho rebríčka v ktorom je každá nová pozícia spojená s určitými požiadavkami, ale aj benefitmi (napr. v podobe vzdelávania). Vďaka Vášmu času, úsiliu a pomoci ostatným tak rastiete nielen Vy, ale i Vami budovaný tím, s čím sú spojené už i spomínané benefity.

Tak ako aj Vám bude k dispozícii skúsenejšia „kolegyňa“, môžete sa i Vy stať „poradkyňou“ pre nové nezávislé kozmetické poradkyne, zdieľať príležitosť s Vašimi zákazníčkami a rovnako im pomôcť rásť.


Aká je výška zárobku pri podnikaní s Mary Kay?
Je potrebné si uvedomiť, že Spoločnosť Mary Kay poskytuje otvorenú príležitosť, kde možnosti Vášho zárobku závisia na rôznych faktoroch. Je len na Vás, koľko času a úsilia budete investovať do Vášho podnikania a s tým súvisiacich nákladov. Výška zárobku je teda veľmi individuálna.
Spoločnosť Mary Kay neposkytuje žiadne záruky ohľadom množstva peňazí, ktoré môžete zarobiť v rámci Vášho podnikania. Každá z Vás má iné ciele, iné sny, iné časové možnosti a záleží len na Vás, do akej miery túto príležitosť využijete.

O prípravkoch Mary Kay®
Ako často Mary Kay predstavuje nové prípravky? Ovplyvňuje to nejako nezávislé kozmetické poradkyne?

Mary Kay neustále sleduje najnovšie trendy, aby svoju ponuku prípravkov mohla vylepšovať a udržiavala si tak konkurencieschopnosť na trhu. Na inováciami riadenom trhu je zásadné udržať si konkurencieschopnosť prostredníctvom nových prípravkov. Limitované edície dekoratívnej kozmetiky sú uvádzané periodicky v snahe reagovať na trendy aktuálnej sezóny. Naše základné produktové rady sú aktualizované každých 3-5 rokov s cieľom zaviesť posledné inovácie a objavy v oblasti starostlivosti o pleť. Hoci tak nekonáme úplne často, príležitostne aktualizujeme naše balíčky s cieľom zabezpečiť primeranú aktuálnosť. Nezabúdajte, že sa ocitáme v rýchlo sa meniacom kozmetickom odbore. Rovnako ako v automobilovom priemysle, móde, spotrebnej elektronike, je aj v kozmetickom priemysle novinka to, čo útočí a láka zákazníka k značke.

Základom konkurencieschopnosti na našom trhu sú inovácie. Kým zmeny, ktoré prichádza s časom a nie sú mnohokrát príjemné, inovácie našich prípravkov ukázali ochotu ako našej spoločnosti, tak i nezávislých kozmetických poradkýň ponúkať prípravky, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkom.

O priamom predaji
Čo je to priamy predaj?

Jedná sa o spôsob, ako prípravky alebo služby predávať zákazníkom priamo, mimo maloobchodnú sieť. Podnikanie prostredníctvom priameho predaja vám umožňuje byť v kontakte so zákazníkmi, štýlom jeden na jedného, v skupinách, prostredníctvom online predaja, prostredníctvom katalógu alebo po telefóne. Ľudia v odbore priameho predaja sú často známi ako nezávislí poradcovia, distribútori alebo zástupcovia.

Je priamy predaj aj pre mňa?

Príležitosť priameho predaja je uskutočniteľná pre ľudí akéhokoľvek  veku, pohlavia a veľkosti príjmu. Je obzvlášť dobrou príležitosťou pre ženy, ktoré chcú mať vo svojom živote viac flexibility a kontroly a ktoré:

  • majú podnikateľského ducha,
  • rady pracujú s ľudmi,
  • túžia po menej štruktúrovanom pracovnom prostredí,
  • sa tešia, že obohatia svoj príjem bez toho, aby museli rozsiahlo investovať,
  • chcú príležitosť mať neobmedzený príjem
Čo je Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA), jej Kódexy riadenie a Nariadenie ohľadom používanie internetu?

Svetová federácia asociácií priameho predaja sa usiluje o najvyššiu úroveň etického vedenia na globálnom trhu , podporuje jej presadzovanie partnerstvom s vládou, vedúcimi osobnosťami z radov spotrebiteľov a akademikov a posilňuje riadenie národnej a regionálnej Asociácie priameho predaja (DSA) . V snahe propagovať najvyššie možné etické štandardy po celom svete WFSDA vytvorila Svetový kódex riadenia priamy predaj. Každá národná DSA prisahá, že bude po každom členovi vyžadovať dodržiavanie Svetového kódexu ako minimálneho štandardu etického kódexu. Národné DSA môžu za štandard prijať tiež Svetový kódex. (viac informácií nájdete na http://www.wfdsa.org/)

Ako doplnok Kódexu DSA bola Internetovú radou DSA vytvorená Nariadenie ohľadom používania internetu. Nariadenia sú dobrovoľné a podporujú riadne, zodpovedné a profesionálne používanie všetkej elektronickej komunikácie pre obchodné účely . V Mary Kay sme zosobášení vedenia podnikania s maximálnou poctivosťou. Zamestnancov, nezávislé kozmetické poradkyne a zákazníčky podporujeme v tom , aby sa zoznámili a boli v spojení s Mary Kay s DSA , jej Kódexom a dobrovoľnými Nariadeniami ohľadom používania internetu, hrdí. Ak máte ohľadom svojej skúsenosti s Mary Kay alebo nezávislú kozmetickú poradkyňou otázku alebo problém, kontaktujte nás na telefónnom čísle 02/20 65 64 00 alebo nám zašlite e-mail na marketing.sk@mkcorp.com.

Existuje Etický kódex priameho predaja?

Etický kódex je základným kameňom Asociácie priameho predaja ohľadom etických obchodných zvyklostí a služieb zákazníkom. Zabezpečuje, aby vyhlásenie členských spoločnosti bola čestná a otvorená. Každý člen Asociácie priameho predaja súhlasí, že podmienkou jeho prijatie a zotrvanie je riadiť sa štandardami a postupmi kódexu. Kódex nezávislým predajcom a spotrebiteľom zaručuje, že jedná so spoločnosťou, ktorá poskytovaní kvality a služieb na najvyššej úrovni myslí vážne.

Asociácie priameho predaja v roku 2009 uznala Mary Kay ako účastníka "Komunikačné iniciatívy etického kódexu DSA" za jej snahu propagovať Etický kódex.

Etický kódex priameho predaja si môžete prezrieť na stránkach Asociácie priameho predaja http://www.osobniprodej.cz/

Spojte sa so svojou nezávislou kozmetickou poradkyňou ešte dnes!

Máte otázky ohľadom plánovania párty?

Kontaktujte svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu, ktorá vám odpovie.
Kontaktujte ma

Prípravky, ktoré chcete, služby, ktoré si zaslúžite

  • Nakupujte exkluzívne prostredníctvom nezávislých kozmetických poradkýň
  • Zažite osobné služby a odporúčania na mieru
  • Dosiahnite ten najkrajší vzhl’ad vd’aka radám od vašej nez. kozmetickej poradkyne
Nájdite si svoju nez. kosmetickú poradkyňu
ibc girl