Michaela Ďurkechová
Nezávislá Senior Sales Director


Dnes som “šmrncovná” a elegantná žena. No nebolo to vždy tak. Práve naopak, v období puberty až do dospelosti som patrila k tej skupinke žien, ktorá bola v úzadí, silno introvertná, na pohľad nie veľmi atraktívna. Mary Kay mi otvorila dvere k vlastnej kráse - vonkajšej aj vnútornej. Dala mi možnosť výberu, priniesla so sebou zmenu výzoru a vôbec celého vnímania života.

Ale pekne po-stupne. V čase mojich začiatkov som bola na materskej dovolenke so svojím druhým dieťaťom. Vzhľadom k vážnym zdravotným problémom mojich detí som sa do práce vôbec nechystala. Cítila som sa frustrovaná a dokonca akási nepotrebná. V tejto dobe som zažila hodinku krásy s mojou nez. Sales Director a následne som sa ocitla ako modelka na vizážistickom školení. Bola som fascinovaná ľahkosťou konverzácie, tie ženy ma úplne očarili svojím úsmevom a úprimným záujmom. Bolo to zvláštne, pretože väčšinou v ženskom kolektíve vládne napätá atmosféra. V tom momente som sa rozhodla, že chcem byť súčasťou sveta, kde sa ľudia na seba usmievajú, pomáhajú si, vždy hľadajú cesty ako to ide a nesťažujú sa, že niečo nie je dobré a podľa ich predstáv. Bol to extrémne odlišný svet od toho, ktorý som dovtedy žila - vrcholom elegancie boli legíny, mikina a tenisky. Chlapčen-ský vzhľad a absencia ženskosti sa do môjho sveta motoriek a vône oleja veľmi hodil. A zrazu lo-dičky? Ladné šaty? Líčenie? Verte, bol to šok, najmä pre moje najbližšie okolie a zo začiatku aj pre mňa. Prekvapeniami som ich zahrnula aj nasledujúce roky. Doslova, ako sa hovorí, som sa našla v diagnostike pleti, nastavovaní starostlivosti o pleť a v líčení. Uchvátili ma iskričky v očiach mojich klientiek, ktorým som pomohla „zlikvidovať“ ich nedostatky na pleti. Zamilovala som sa do tejto práce. Ruka v ruke, s pribúdajúcimi  klientkami, stúpali aj moje výsledky v podnikaní.

Zrazu som mala pocit naplnenia, spokojnosti, tešila som sa, že konečne som ženou, že aj ja - dievča z regiónov, vyzerám atraktívne. Týždňový pobyt v Dallase, v sídle firmy, mi ponúkol ďalšie možnosti a cestičky ako posunúť vzájomnú pomoc aj medzi ženami na Slovensku. Ukázať im, že aj ony môžu žiť odlišný život od toho doterajšieho, naučiť ich podčiarknuť krásu každej jednej z nich a upriamiť im uhol pohľadu na dobro okolo nás - to zrazu bolo mojou každodennou snahou. Je to už nejaký ten rôčik od mojich začiatkov v Mary Kay. Počas uplynulých rokov som  zažila krásne okamihy ocenení, vy-chutnávania si dovoleniek s Mary Kay, tímových úspechov, osobných splnených snov a zároveň pokory a rešpektu.… To, v čo som celé detstvo iba tajne dúfala - potlesk a úprimný obdiv, sa stal bežnou súčasťou môjho života.

Najväčšou hodnotou však pre mňa je určite moj TÍM žien, z ktorých sa stali moje priateľky, môj TÍM, ktorý je zároveň mojou rodinou. Táto práca nie je obyčajná práca, je to životný štýl zameraný na vzťahy a silné väzby medzi ľuďmi. Veľa vecí v spojitosti s Mary Kay môže znieť ako klišé, nadnesene, priam až neuveriteľne, ale je to čistá pravda. Pomoc, podpora, bezplatné odovzdávanie know-how a spolupráca v duchu princípu GO-GIVE: “Dávať viac ako brať“ je popretkávaná celým podnikaním s Mary Kay.
 
Nesmierne si vážim každý jeden deň, každý okamih, ktorý prežívam a zároveň vyjadrujem hlbokú vďaku všetkým kolegyniam, najmä mojej nez. Sales Director Maťke Lamošovej a nez. Senior NSD Ilonke Markvartovej za všetko, čo pre nás robia.
Ak ste dočítali môj príbeh do konca a ak vám dnes aspoň raz príde na um možnosť, že by ste AJ VY vyskúšali žiť iný, odlišný život, určite neváhajte a dajte si šancu.