Pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť našich produktov, nikdy nerobíme kompromisy.
O produktoch rozhodujeme na základe vedecky podložených faktov, nie podľa dojmov.
Posúvame hranice inovácií, aby sme vás mohli neustále prekvapovať a tešiť.
Na prvom mieste ste vždy vy.

 
Bezpečnosť produktov
 • Bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou každej etapy vývoja produktu.
 • Každý rok vynaložíme milióny dolárov na zaručenie bezpečnosti, kvality a účinnosti našich produktov a v spolupráci s nezávislými dermatológmi, oftalmológmi a ďalšími zdravotníckymi odborníkmi uskutočníme stotisíce testov vrátane klinických štúdií.
 • Všetky produkty starostlivosti o pleť i kozmetika podliehajú reguláciám zo strany zdravotných a bezpečnostných orgánov. Hoci sa normy pre kozmetiku po celom svete líšia, našou hlavnou zásadou je dodržiavanie vlastných vysokých štandardov. Na všetkých trhoch, na ktorých spoločnosť Mary Kay predáva svoje výrobky, spĺňa alebo prekračuje zákonné požiadavky.
 • Ak nemôžeme overiť bezpečnosť určitej prísady, nepoužijeme ju. Z tisícov látok skúmaných v našich výskumných centrách toxikológmi, mikrobiológmi a ďalšími odborníkmi vyberáme pre ďalší vývoj produktov len tie najkvalitnejšie.
 • Významne investujeme do výskumu a vývoja nových technológií, ktoré dokážu vyhodnotiť bezpečnosť a účinnosť našich produktov, a s odborníkmi z výskumnej i akademickej sféry spolupracujeme na zlepšeniach v oblasti testovania bezpečnosti.
 • V rámci bezpečnostných protokolov vykonávame testovanie na rôznych typoch pleti, pretože pokožka každého z nás reaguje inak. Tieto štúdie zahŕňajú i hodnotenie dráždivosti pleti a alergie. S výnimkou niekoľkých produktov sú výrobky Mary Kay® vhodné i pre osoby s citlivou pokožkou.
 • Naša snaha o dosahovanie dokonalosti zahŕňa oveľa viac než len vývoj bezpečných a účinných prípravkov. Produkty dôkladne testujeme, aby sme sa uistili, že budú dobre fungovať i v reálnom svete a odolajú extrémom počasia, preto ich vystavujeme intenzívnemu chladu i teplu. Vykonávame skúšky pádom, ktoré testujú odolnosť obalov. Robíme aj vibračné testy, ktorými overujeme, či sa zložky produktu nebudú od seba oddeľovať. Neponechávame nič náhode, pretože chceme vždy prevýšiť vaše očakávania.
 
Čo vždy musíme urobiť
OVERUJEME Starostlivo overujeme každú z prísad. Pokiaľ nie sme schopní overiť jej bezpečnosť, nepoužijeme ju. 

TESTUJEME Každý rok vynaložíme milióny dolárov na zaručenie bezpečnosti, kvality a účinnosti našich produktov a v spolupráci s nezávislými dermatológmi, oftalmológmi a ďalšími zdravotníckymi odborníkmi uskutočníme stotisíce testov vrátane klinických štúdií.

VYŠETRUJEME Aktívne vyšetrujeme a sledujeme problémy súvisiace s bezpečnosťou produktov a svoje konanie staviame na vedecky overených skutočnostiach.

ZAKAZUJEME V záujme splnenia našich vlastných vysokých štandardov bezpečnosti produktov sme stanovili oveľa väčší počet látok, ktoré nepoužívame, než je 1 300 látok zakázaných na celom svete.

Pokiaľ ide o bezpečnosť produktov, vy ste vždy na prvom mieste.
 
Značka Mary Kay nepodporuje testovanie na zvieratách.
Žiadny z výrobkov Mary Kay predávaných na Slovensku v rámci oficiálnej distribúcie nie je testovaný na zvieratách.
Spoločnosť Mary Kay netestuje na zvieratách produkty ani používané látky. V niektorých krajinách je však testovanie určitých produktov na zvieratách povinnou podmienkou udelenia povolenia na predaj. Spoločnosť Mary Kay sa zaviazala, že bude podporovať ukončenie testovania na zvieratách a je významným prívržencom alternatívnych metód pri dokladaní bezpečnosti používaných látok a produktov. Takmer tri desaťročia sme celosvetovým lídrom v oblasti vývoja alternatívnych spôsobov testovania zaisťujúcich bezpečnosť produktov a v týchto aktivitách nepoľavíme, kým nepresvedčíme všetky štáty, že alternatívne metódy sú lepšou cestou na zaručenie bezpečnosti produktov. Sme teda i partnerom regulačných orgánov s celosvetovou pôsobnosťou dozerajúcich na bezpečnosť kozmetických produktov, organizácií bojujúcich za práva zvierat a výskumných pracovníkov hľadajúcich alternatívy k testovaniu na zvieratách.
Inovujeme
 • Aby sme posilnili svoju poprednú pozíciu v oblasti inovácií založených na vedeckých poznatkoch, investovali sme už 100 miliónov dolárov a roky plánovania do nového špičkového výrobného a výskumného a vývojového centra, ktoré bude otvorené na jeseň 2018.
 • Náš tím pre výskum a vývoj sa skladá z uznávaných vedcov z celého sveta, ktorí získali doktorské (PhD.) i ďalšie akademické tituly v rôznych disciplínach, ako sú biológia kože, bunková biológia, chémia, biochémia a ďalšie.
 • Atmosféra otvorená inováciám nás núti vytvárať produkty, ktoré nemá nikto iný. Značka Mary Kay je držiteľom viac než 1 400 rôznych patentov, od používaných prísad a systémov dodania až po obaly.
 • Neustále overujeme nové testovacie metódy, ktoré môžu potvrdiť pôsobenie používaných látok na pleť, aby vám naše produkty prinášali výhody, ktoré sami uvidíte.
 • Značka Mary Kay dlhodobo podporuje vedecký výskum v akademickej sfére. Súčasťou tejto podpory sú aj granty, ktoré od nás viac než 20 rokov získava prestížna univerzitná nemocnica Southwestern Medical Centre patriaca k University of Texas.
 • Okrem strategických väzieb s dermatológmi a akademikmi sú zdrojom inovácií i nečakané partnerstvá mimo kozmetického priemyslu, napríklad náš patentovaný objav, že fazuľa obyčajná má pozoruhodné rozjasňujúce účinky na pleť.
 • Prvé použitie nášho produktu by vás malo motivovať, aby ste ho chceli používať opakovane, preto inovujeme aj formu, textúru a vzhľad produktov. Chceme, aby ste užasli pri každom rozbalení nášho produktu.
Exkluzívne sympózium sponzorované značkou Mary Kay na Medzinárodnom stretnutí odborníkov v dermatologickom výskume 2018 
 • V máji 2018 spoločnosť Mary Kay sponzorovala exkluzívne sympózium v rámci Medzinárodného stretnutia odborníkov v dermatologickom výskume (IID), na ktorom najvýznamnejší svetoví výskumníci hovorili o vplyve znečistenia na pokožku. 
 • Medzinárodné stretnutie odborníkov v dermatologickom výskume (IID), organizované spoločne najvýznamnejšími svetovými dermatologickými organizáciami z Európy (European Society for Dermatological Research), Ázie (The Japanese Society for Investigative Dermatology) a Severnej Ameriky (Society for Investigative Dermatology), priviedlo na jedno miesto odborníkov v odbore biológie kože a súvisiacich vedeckých disciplín.
Produkty musia byť účinné
 • Uskutočňujeme rozsiahle nezávislé klinické a spotrebiteľské štúdie, aby sme potvrdili výhody produktov prostredníctvom nezaujatého testovania.
 • Z klinického hľadiska existujú desiatky nástrojov, ktoré sú schopné vyhodnotiť účinnosť produktu, a naši vedeckí pracovníci určujú tie, ktoré môžu najlepšie zmerať konkrétne výhody. Má vás zloženie chrániť pred pôsobením znečistenia a životného prostredia? Chcete, aby vaše riasy vyzerali dvakrát silnejšie? Chcete pozdvihnúť viditeľne ochabujúcu pleť? Na všetko máme test.
 • Mnohé z klinických nástrojov sú veľmi prepracované. Nami používané špičkové technológie dokážu vytvoriť „mapu“ tváre a vyhodnotiť zlepšovanie v rôznych oblastiach tak, aby bola zaistená celková účinnosť. Pokožku tiež môžeme zobraziť v 3D a ukázať redukciu dĺžky, šírky a hĺbky vrásky.
 • Okrem klinických nástrojov spolupracujeme s dermatológmi a skúsenými testermi, ktorí dlhší čas hodnotia výhody produktov značky Mary Kay®, aby mohli potvrdiť, či produkt plní to, čo sľubuje.
 • Fotografie, ktoré zverejňujeme, zobrazujúce stav pred použitím, pri použití a po použití produktu, sa snímajú v stanovených intervaloch a podľa prísnych postupov vrátane štandardizovaného osvetlenia a ohniska.
 • A pretože sú pre nás dôležité i skúsenosti zákazníkov, uskutočňujeme rozsiahle výskumy s účastníkmi štúdií, ktorí používajú produkty značky Mary Kay® doma podľa štandardizovaných pokynov a ich hodnotenie sa stáva dôležitou súčasťou histórie výhod produktu.
Naším cieľom je vaša stopercentná spokojnosť
Pretože sme si istí, že vás poteší zlepšenie, ktoré uvidíte, stojíme si za produktmi, ktoré nakupujete od nezávislých kozmetických poradkýň so zárukou spokojnosti od spoločnosti Mary Kay®.

VIAC INFORMÁCIÍ