Nemôžeme mať ružovú bez zelenej 

rozdelovac

„Udržateľnosť“ je termín, o ktorom dnes často počúvame. Premýšľali ste niekedy, čo to vlastne znamená? Udržateľnosť znamená uspokojovanie našich súčasných potrieb bez toho, aby sme ohrozili schopnosť budúcich generácií uspokojovať tie ich. 

A prečo to robíme? 

Odo dňa, kedy Mary Kay Ash otvorila dvere svojej vysnívanej spoločnosti v roku 1963 bolo jej fungovanie postavené na tzv. Zlatom pravidle – Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. Mary Kay Ash bola veľmi schopná a podnikateľsky orientovaná žena, zároveň sa však riadila i svojím srdcom. Jej záväzok „Dávať viac než brať“ sa odzrkadľoval do všetkých jej rozhodnutí. Prijatie záväzku spoločnosti k udržateľnému rastu a transparentnosti v roku 2021 odráža jednak zámer byť spoločensky zodpovednými, no zároveň reflektuje i odkaz našej zakladateľky a jej filozofie, ktorú premietla do svojej spoločnosti. 

Prostredníctvom našej globálnej iniciatívy Pink Changing Lives® – Ružová mení životy® sme darovali milióny dolárov organizáciám po celom svete, ktoré sa zameriavajú na výskum rakoviny, ochranu obetí domáceho násilia, skrášľovanie našich komunít, podporu žien a dievčat a celý rad ďalších projektov, ktoré majú pozitívny dopad na celú spoločnosť. 

 Druhou veľkou oblasťou je iniciatíva Pink Doing Green® – Myslíme ružovo, konáme zeleno® v ktorej sa zameriavame na oblasť životného prostredia. Snažíme sa znižovať množstvo prevádzkového odpadu, ktorý končí na skládkach. Rovnako sme tiež celosvetovo vysadili viac než milión stromov a vylepšili hospodárenie s vodnými zdrojmi v našich výrobných závodoch. 

 A zaviazali sme sa robiť pre našu planétu ešte viac. 

Predstavujeme 5 pilierov so záväzkami, v ktorých sa odráža plán opisujúci ako bude Mary Kay aj naďalej prispievať k lepšej budúcnosti nielen našej planéty.

pilir1

PILIER 1: Zásady spoločnosti

Hodnoty Mary Kay Ash žijú v spoločnosti, ktorú vybudovala. S tým, ako sú potreby spoločnosti náročnejšie, rastie s nimi aj naša zodpovednosť robiť viac. Prijímame odvážnu víziu spôsobov, ako môžeme prispieť k lepšiemu svetu. Udržateľný rast znamená robiť etické rozhodnutia, byť transparentní v súvislosti s našimi obchodnými praktikami a niesť zodpovednosť za naše správanie ako globálny korporátny občan.
Pilir2

PILIER 2: Produkty bez dopadov na životné prostredie 

Ako výrobca spotrebného tovaru sa Mary Kay zaviazala znižovať akékoľvek negatívne dopady našich výrobkov na životné prostredie. To zahŕňa využívanie udržateľných zdrojov na výrobu, ekologickú recykláciu našich produktov a obalov spolu s výrazným znížením množstva plastov.
Pilir3

PILIER 3: Zodpovedná výroba 

Mary Kay sa zaviazala znižovať svoju uhlíkovú stopu, nachádzať udržateľné riešenia prevádzkového odpadu, zodpovedne využívať vodu a chrániť eticky získané zdroje, od ktorých sme všetci závislí, aby sme mohli žiť zdravo.
Pilir4

PILIER 4: Posilnenie postavenia žien  

Spoločnosť je už prakticky od začiatku založená na záväzku posilniť postavenie žien a tento sľub aj naďalej platí. Náš desaťročný plán zahŕňa snahy o odstránenie prekážok ekonomickej slobody žien a posilnenie ich hlasu v rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú. Prispievame tiež na projekty podporujúce ženy, deti a ich vzdelávanie.
Pilir5

PILIER 5: Sociálny dopad

Naša milovaná zakladateľka to nazvala duchom Go-Give, túžbou slobodne dávať a robiť úprimné činy, ktoré by zlepšili život, zlepšili svet. Náš záväzok k sociálnemu dopadu je prísľub, ktorý nikdy neprestaneme dávať tam, kde môžeme niečo zmeniť. Pravidelne prispievame na výskum rakoviny, podporujeme komunity a mnoho ďalších projektov, ktoré sa starajú o planétu a inšpirujú ostatných.

Poslanie Mary Kay sa nemení – obohacovať životy žien a ich rodín. Ako sa vyvíjajú výzvy, ktorým naša spoločnosť čelí, vyvíjame sa spolu s nimi, aby sme im vyhoveli. Jeden jedinec môže niečo zmeniť. Spoločne však môžeme zmeniť svet.