Ruzova meni zivoty

Každodenne sa po celom svete snažíme zlepšovať životy žien a ich rodín. Prostredníctvom globálneho programu Pink Changing Lives® – Ružová mení životy® podporujeme množstvo organizácií, ktoré sa zameriavajú na výskum rakoviny, ochranu obetí domáceho násilia, podporu žien a dievčat (v oblasti vzdelávania, rozvoja…), ako i ďalšie projekty, ktoré pozitívne ovplyvňujú naše okolie a miestne komunity.
CRS_ruz

Každý rok v máji pri príležitosti narodenín zakladateľky spoločnosti, pani Mary Kay Ash, uvádza Mary Kay na trh špeciálnu edíciu charitatívnych produktov. Z predaja týchto produktov prispieva spoločnosť Mary Kay určitou čiastkou na vybranú charitatívnu organizáciu. V Českej a Slovenskej republike je našim hlavným charitatívnym partnerom Nadačný fond Be Charity. 

KUPTE A POMÁHAJTE ˃˃


RUŽOVÁ, KTORÁ MENÍ ŽIVOTY

Mary Kay celosvetovo podporuje rôzne charitatívne projekty, či už na podporu týraných žien a detí, onkologicky chorých pacientov či na výskum rakoviny prsníka a podobne. Pozrite sa s nami, akým charitatívnym aktivitám se venujeme na Slovensku a v Českej republike: 

Nadačný fond Be Charity 

S Nadačným fondom Be Charity spolupracujeme od roku 2019. Spoločne realizujeme detské kútiky vo vybraných nemocniciach. Prvý detský kútik bol otvorený v júni 2022 vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady na Klinike detskej plastickej chirurgie. Finančne taktiež podporujeme choré či inak znevýhodnené osoby, ktoré sú pod patronátom nadačného fondu. Opakovane sme prispeli vybraným deťom na špeciálne rehabilitácie.  

Viac sa o spolupráci s Be Charity dozviete TU >>

Be Charity logo

Azylové domy 


V rámci globálnej iniciatívy Pink Changing Lives® – Ružová mení životy® už od roku 2015 podporujeme i vybrané azylové domy v Českej a Slovenskej republike. Spolu s nezávislými kozmetickými poradkyňami Mary Kay pripravujeme pre klientky azylových domov symbolicky na Deň matiek špeciálny deň plný krásy. Vybrané azylové domy podporujeme nielen darovaním našich produktov, ale i finančne. 


Azylove domy