Spoločnosť Mary Kay sa dlhodobo venuje aktivitám v oblasti spoločenskej zodpovednosti v rámci svojho globálneho programu Ružová mení životy.
Od založenia pobočiek Mary Kay v Českej a Slovenskej republike spolupracujeme s viacerými charitatívnymi organizáciami a dlhodobo podporujeme vybrané azylové domy v oboch krajinách. V minulosti sme podporili Fond ohrozených detí v Českej republike a Orin Panacea na Slovensku.

Od roku 2022 je naším spoločným charitatívnym partnerom Nadačný fond Be Charity. Fond založila známa česká spisovateľka, novinárka a filantropka Barbara Nesvadbová v roku 2015, vtedy ešte pod názvom Bazaar Charity. Od svojho vzniku sa fond zameriava na podporu dlhodobo chorých alebo inak znevýhodnených ľudí a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa o nich starajú.

Počas prvých stretnutí v roku 2019, keď sme diskutovali o spolupráci, sa objavilo mnoho nápadov, kde by sa mohli naše aktivity prelínať. Nakoniec sme sa rozhodli realizovať detské kútiky v nemocniciach, na lôžkových oddeleniach, kde deti trávia niekoľko mesiacov počas rekonvalescencie a potrebujú priestor, kde sa môžu hrať alebo učiť.

Prvý detský kútik sme zrealizovali vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe.
Ide o pilotný projekt, ktorý plánujeme postupne rozšíriť aj do ďalších nemocníc v Čechách a na Slovensku.
V rámci spolupráce s Be Charity a realizácie detských kútikov sme od roku 2022 začali prispievať aj na špeciálnu neurorehabilitáciu pre deti. V súčasnosti podporujeme desaťročnú Nikolku z Českej republiky a od roku 2023 aj dvojročného Tomáška zo Slovenska.

Obe deti podporujeme prostredníctvom predaja charitatívnych výrobkov. Pre tento rok je to Charitatívny štetec na podkladovú bázu v tvare srdca, ktorej kúpou môžete prispieť 1 € na účet Nadačného fondu Be Charity.


csr_becharity

Veľmi ma teší, že ako spoločnosť môžeme meniť svet k lepšiemu a pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ Na tejto nádhernej sume sa navyše podieľali aj naše nezávislé kozmetické poradkyne, či už vďaka predaju CSR produktov alebo zakúpením vstupeniek na konferencie, z ktorých časť putuje na charitatívne účely."

Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre ČR/SR

„Vnímám každou jednu nezávislou kosmetickou poradkyni Mary Kay, či kupující, jako vzdálené kmotřičky našich handicapovaných dětí. A jsem jim za jejich velkorysost z celého srdce nesmírně vděčná."

Barbara Nesvadbová, riaditeľka a zakladateľka Nadačního fondu Be Charity