David Holl

Prezident a CEO (Chairman and Chief Executive Officer) 

David na pozícii prezidenta a generálneho riaditeľa zodpovedá za každodenné rozhodovanie v spoločnosti Mary Kay. Je členom predstavenstva Mary Kay Inc.

Do spoločnosti Mary Kay nastúpil v júni 1993. V roku 1996 sa stal finančným riaditeľom (Chief Financial Officer and Treasurer). V roku 2001 bol vymenovaný do funkcie prezidenta a prevádzkového riaditeľa (Chief Operating Officer) a v roku 2006 prevzal funkciu generálneho riaditeľa. Pred nástupom do skupiny Mary Kay pôsobil na pozícii prezidenta Citibank so sídlom v New Yorku a ešte predtým pracoval ako finančný analytik pre Union Texas Petroleum v Houstone.

Pod jeho vedením spoločnosť Mary Kay rozšírila svoje pôsobenie na 14 nových trhov a úspešne diverzifikovala svoje tržby medzi viac než 35 trhov na celom svete. Dosiahla tiež významný pokrok v oblasti kľúčových strategických investícií vrátane globálneho rebrandingu a globálnej štandardizácie hlavných systémov a procesov. Za Davidovho pôsobenia vo funkcii prezidenta a generálneho riaditeľa sa celosvetové tržby spoločnosti Mary Kay viac než zdvojnásobili, pričom rôzne trhy po celom svete pravidelne vykazujú rekordné hodnoty, pokiaľ ide o tržby a nezávislých predajcov.   

David získal bakalársky titul v odbore financií na Clemson University, kde v súčasnosti pôsobí v poradnom orgáne President's Advisory Board. Titul MBA získal na University of South Carolina, kde bol ocenený ako vynikajúci kandidát MBA. V roku 2008 získal cenu pre vynikajúceho absolventa USC Moore School of Business.

Obľúbený citát Mary Kay:
„NIČ SA NEDEJE, KÝM NIEKTO NIEČO NEPREDÁ.“  

Sheryl Adkins-Green

Marketingová riaditeľka (Chief Marketing Officer)

Sheryl Adkins-Green pracuje na pozícii marketingovej riaditeľky. Riadi globálnu marketingovú stratégiu spoločnosti Mary Kay, vytváranie žiaducej pozície značky u zákazníkov, vývoj nových produktov, reklamu, digitálny marketing, sociálne siete, produktové vzdelávanie a programy v oblasti „customer insight“ s cieľom zaistiť dlhodobý rast a poskytovať podporu viac než trom miliónom nezávislých kozmetických poradkýň. Cieľom Sheryl vo funkcii marketingovej riaditeľky je upevniť pozíciu Mary Kay ako atraktívnej svetovej kozmetickej značky. 

Sheryl začala pracovať pre spoločnosť Mary Kay Inc. v januári 2009, keď nastúpila do funkcie viceprezidentky globálneho rozvoja značky (Vice President of Global Brand Development). V júli 2011 bola vymenovaná do funkcie marketingovej riaditeľky a stala sa členkou exekutívy. Podieľala sa na vývoji a implementácii stratégie produktového portfólia, ktorá generuje udržateľný tok inovatívnych produktov starostlivosti o pleť, dekoratívnej kozmetiky a parfumov upevňujúcich konkurenčnú pozíciu Mary Kay v globálnom meradle. Riadila tiež rozvoj digitálneho marketingu a nástrojov sociálnych médií, ktoré pomáhajú nezávislým kozmetickým poradkyniam kedykoľvek a kdekoľvek s úspechom predávať prípravky Mary Kay®. Sheryl nadšene pomáha ľuďom, aby naplno rozvinuli svoj potenciál, čo sa prejavuje v jej pravidelných príspevkoch na blogu The Mary Kay Way. Sheryl sa aktívne zapája do celého radu neziskových iniciatív. 
Bakalársky titul získala v odbore maloobchodu na University of Wisconsin. Magisterský titul (MBA) dosiahla na Harvard Business School.    

Obľúbený citát Mary Kay:
„PREDSTAVTE SI, ŽE KAŽDÝ NOSÍ NA KRKU NÁPIS ,CHCEM SA VĎAKA TEBE CÍTIŤ DÔLEŽITO.‘”

K. K. Chua

Prezident, región Ázia a Tichomorie

K. K. Chua zastáva funkciu regionálneho prezidenta pre Áziu a Tichomorie. Na tejto pozícii zodpovedá za všetky oblasti spoločnosti, ktoré priamo podporujú úspech ázijských pobočiek a nezávislých kozmetických poradkýň na trhoch tohto regiónu, kam patria Austrália, Čína, Hongkong, India, Kórea, Malajzia, Nový Zéland, Filipíny, Taiwan a Singapur.    

K. K. Chua začal pracovať pre spoločnosť Mary Kay v roku 1995 ako jej prezident v Číne. V roku 1998 bol vymenovaný do funkcie prezidenta pre región Ázie a Tichomoria. Položil základy rastu čínskej pobočky a pomáhal pri rozvoji regiónu Ázie a Tichomoria, ktorý sa v roku 2008 stal najväčším medzinárodným regiónom spoločnosti Mary Kay. 

Pred nástupom do spoločnosti Mary Kay zastával vedúce výkonné pozície v mediálnej sfére a vo filmovom priemysle a získal rozsiahle skúsenosti po celej Ázii a v Európe. Pomáhal uvádzať produkty spoločnosti Paramount, Universal a MGM na trhy v Kórei, Indonézii a Číne.    

K.K. Chua študoval obchod na Ngee Ann Polytechnic v Singapure a školu ukončil ako najlepší študent fakulty. Absolvoval rozvojový program pre výkonných riaditeľov na Cornell University. V priebehu svojho pobytu v Sydney bol členom rady guvernérov Americkej obchodnej komory v Austrálii.  

Obľúbený citát Mary Kay:
„TO, ČO SI DOKÁŽE MYSEĽ PREDSTAVIŤ A ČOMU SRDCE UVERÍ, TO MÔŽETE DOSIAHNUŤ.“   

Tara Eustace

Prezidentka, región Európa

Tara Eustace pracuje ako prezidentka pre európsky región a má na starosti 19 krajín, z ktorých sa tento región skladá: Arménsko, Bielorusko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Írsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Ukrajina a Veľká Británia. 

Po nástupe do spoločnosti Mary Kay v roku 1993 sa Tara stala kľúčovým členom novo založeného tímu Mary Kay v Rusku, kde sa výrazne podieľala na raste trhu. Rusko je v súčasnosti jedným z piatich najväčších trhov spoločnosti Mary Kay. Tara viedla novo vznikajúce tímy Mary Kay na Ukrajine, v Kazachstane a v Poľsku. Všetky tieto krajiny sa stali úspešnými trhmi pre značku Mary Kay.    

Zároveň s rozvíjajúcimi sa trhmi Tara prevzala rastúcu zodpovednosť za riadenie jednotlivých krajín vrátane Českej republiky a Slovenska. V roku 2002 bola povýšená do funkcie prezidentky pre európsky región, prevzala riadenie ďalších krajín a následne otvorila nové trhy. Pod Tariným vedením sa značka Mary Kay stala poprednou kozmetickou spoločnosťou a jednou z najviac rešpektovaných spoločnosti priameho predaja v rámci európskeho regiónu.    

Obľúbený citát Mary Kay:
„MARY KAY PREDSTAVUJE JEDINEČNÚ ŽIVOTNÚ CESTU, KTORÁ VÁM PONÚKA ŠTETCE, OLEJE, FARBY A PLÁTNO, NA KTORÉ MÔŽETE NAMAĽOVAŤ SVOJ ŽIVOT, AKO CHCETE, ABY SKUTOČNE VYZERAL. VYBERIETE SI SVOJE VLASTNÉ FARBY, VLASTNÝ DIZAJN I ŠTÝL. JE TO MIESTO, KDE MÔŽETE DOSIAHNUŤVYŠŠIE, PREMÝŠĽAŤ VO VEĽKOM, VIAC RÁSŤ A PREŽÍVAŤ ŽIVOT DO VÄČŠEJ HĹBKY NEŽ NA AKOMKOĽVEK INOM MIESTE NA ZEMI.“  

Deborah Gibbins

Prevádzková riaditeľka (Chief Operating Officer)

Deborah Gibbins vo funkcii prevádzkovej riaditeľky zodpovedá za globálny dodávateľský reťazec spoločnosti a za organizáciu výskumu a vývoja. Okrem toho má v spoločnosti Mary Kay Inc. na starosti divíziu financií, verejných záležitostí a strategického plánovania.     

Deborah nastúpila do spoločnosti Mary Kay Inc. v roku 2013 do funkcie finančnej riaditeľky (Chief Financial Officer). Na pozíciu prevádzkovej riaditeľky bola vymenovaná v roku 2018. Predtým, než sa pripojila k ikonickej kozmetickej značke, strávila 17 rokov v severoamerickej divízii Frito Lay, ktorá je členom skupiny PepsiCo. Tu zastávala vyššie vedúce pozície vo finančnom oddelení vrátane funkcie senior viceprezidentky pre revenue management. Ešte predtým desať rokov veľmi úspešne pracovala v spoločnosti Arthur Anderson LLP vo funkcii seniornej manažérky pre audit a poradenstvo.   

Deborah je autorizovaná účtovná znalkyňa. Bakalárske štúdiá absolvovala na Southern Methodist University. V roku 2014 jej škola Cox School of Business udelila titul vynikajúcej absolventky. Je členkou výkonnej rady Cox Executive Board. V rámci svoje aktívnej komunitnej dobrovoľníckej činnosti pracuje v komisiách rôznych subjektov, ako je napríklad Jesuit College Preparatory School of Dallas Foundation, dallaská pobočka International Women´s Forum a SMU Texas-Mexico Institute. Zároveň pôsobí v predstavenstve spoločnosti Bush Brothers & Company so sídlom v Knoxville v štáte Tennessee. Je členkou rôznych komunálnych organizácií vrátane Dallas Assembly a National Association of Corporate Directors. 

Deborah žije s manželom Robbom a s dvoma synmi v Dallase.  

Obľúbený citát Mary Kay:
„NIKDY SA NESCHOVÁVAJTE ZA STRATÉGIU ALEBO OKÁZALOSŤ.“ 

Lucy Gildea, Ph.D. 

Riaditeľka pre vedu a výskum 

Ako riaditeľka pre vedu a výskum pre globálneho kozmetického giganta Mary Kay stojí doktorka Lucy Gildea v prvej línii špičkového vedeckého výskumu. Od vstupu do kultovej kozmetickej firmy v roku 2017 pomáhala zaistiť jej pozíciu popredného inovátora v oblasti starostlivosti o pleť v odvetví priameho predaja a kozmetiky.    

Spoločnosť Mary Kay má vo svojom globálnom portfóliu viac než 1 400 patentov na produkty, technológie a obalové systémy. Dr. Gildea vedie oddelenie globálneho výskumu a vývoja, ktoré má za úlohu zabezpečiť prísun budúcich inovácií. Okrem toho spolupracuje s marketingovou riaditeľkou (Chief Marketing Officer) spoločnosti Mary Kay na vývoji a realizácii globálnej produktovej stratégie tejto špičkovej kozmetickej značky.   

Pred vstupom do spoločnosti Mary Kay mala doktorka Gildea za sebou veľmi úspešnú pätnásťročnú kariéru vo firme Procter & Gamble, kde sa podieľala na vývoji kozmetickej technológie, kozmetických produktov a prípravkov starostlivosti o pleť. Pracovala na významných vedúcich pozíciách, riadila globálne výskumné a vývojové tímy pre upstream technológií, vývoj produktov a systémy na diagnostiku pleti. V priebehu svojho funkčného obdobia žila v Singapure, kde nadobudla značné skúsenosti v oblasti medzinárodných trhov.   

Dr. Gildea získala bakalársky titul z biológie na univerzite Georgetown College v Georgetown v Kentucky. Potom pokračovala v štúdiu na lekárskej fakulte univerzity v Cincinnati, kde získala titul Ph.D. v odbore bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie a infekčných chorôb. V rámci postgraduálneho štúdia sa jej výskum zameral najmä na vývoj metód nahrádzajúcich testovanie na zvieratách v rámci skríningu alergizácie pleti s využitím bunkovej a genomickej metódy. 

Dr. Gildea žije v Dallase so svojím manželom Jerrym a štyrmi deťmi: Jackom, Seanom, Louiom a Ty.  

Obľúbený citát Mary Kay:
„K ÚSPECHU SA ČASTO TREBA DOPOTÁCAŤ CEZ MNOŽSTVO PREKÁŽOK.“

Chaun Harper

Senior viceprezident pro výrobu (Senior Vice President – Chief Manufacturing Officer) 

Chaun Harper vo svojej funkcii senior viceprezidenta pre výrobu v spoločnosti Mary Kay Inc., jedného z najväčších priamych predajcov produktov starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky, zodpovedá za výrobné operácie vo svete, za globálne plánovanie dodávok a riadenie zásob, za dopravu a celkovú kvalitu. Ako člen výkonného výboru ikonickej kozmetickej značky riadi operácie dodávateľského reťazca spoločnosti a prepojuje trhové tímy spoločnosti Mary Kay s cieľom zaistiť, aby všetci zákazníci Mary Kay mali svoje prípravky k dispozícii v požadovanom termíne, v požadovanom množstve a na požadovanom mieste.   

Chaunov tím pôsobí takmer na 40 medzinárodných trhoch a zodpovedá za implementáciu efektívneho, vysoko flexibilného a technologicky rozvinutého fungovania dodávateľského reťazca pri dodávke produktov, ktoré patria ku špičke odvetvia. Chaun nastúpil do spoločnosti Mary Kay v roku 2014 na pozícii riaditeľa výrobných operácií (Director of Production Operations). V priebehu svojho funkčného obdobia zohral významnú úlohu pri vytváraní kultúry sústavného zlepšovania výrobných závodov spoločnosti Mary Kay v USA, a to vrátane výrazne vyššej efektivity výroby a zavádzania kľúčových možností rozvoja pre zamestnancov, pokiaľ ide o zvyšovanie ich technických zručností a kariérneho postupu.     

Pred vstupom do spoločnosti Mary Kay Inc. mal za sebou veľmi úspešnú sedemnásťročnú kariéru v spoločnosti L’Oréal, kde zastával niekoľko pozícií v oblasti prevádzky, logistiky a kvality.   

Chaun získal bakalársky titul z chémie na technickej univerzite Arkansas Tech University v Russellville v Arkansase. V štúdiu ďalej pokračoval na univerzite Webster University v St. Louis v štáte Missouri, kde získal magisterské tituly Master of Business Administration a Master of Management and Leadership.
Obľúbený citát Mary Kay:
„ĽUDÍ TREBA RIADIŤ S REŠPEKTOM. TO ZNAMENÁ SPRÁVAŤ SA K ZAMESTNANCOM I K ZÁKAZNÍKOM VŽDY SLUŠNE A PRISTUPOVAŤ K NIM S TÝMI NAJLEPŠÍMI ÚMYSLAMI.“  

Kregg Jodie

Riaditeľ informačných technológií (Chief Information Officer)

Kregg Jodie pracuje na pozícii riaditeľa informačných technológií. Zodpovedá za stanovenie strategických smerov v technológii, za implementáciu nových systémov a riadenie a monitorovanie súčasných systémov a všetkých telekomunikácií v rámci spoločnosti Mary Kay na celom svete.
 
Kregg stál v čele strategického úsilia spoločnosti Mary Kay, pokiaľ ide o využívanie technológie na zdokonalenie služieb zákazníkom a rozširovanie príležitostí pre nezávislých predajcov. Podieľal sa na spustení online webového portálu Mary Kay InTouch® a osobných internetových stránok. Tieto dva programy zmenili spôsob práce nezávislých predajcov. Kregg ďalej pracoval na vývoji a implementácii spoločných core systémov a procesov, ktoré vytvárajú prevádzkovú efektivitu a rozširujú príležitosti predaja na viac než 35 trhoch po celom svete. 
 
Kregg začal pracovať v spoločnosti Mary Kay v októbri 1993 ako manažér automatizácie predajného tímu (Manager of Sales Force Automation). Než bol v roku 1997 vymenovaný do funkcie riaditeľa informačných technológií, zastával rôzne ďalšie pozície. Bol členom exekutívy a od roku 1998 koordinoval celkovú obchodnú stratégiu spoločnosti. 
 
Pred nástupom do spoločnosti Mary Kay Inc. pracoval pre spoločnosť Accenture, kde poskytoval odborné manažérske poradenstvo pre rôzne firmy a organizácie, ako napríklad pre CompUSA, Sears Logistics Services, Hertz Corporation – významného expresného dopravcu, Ministerstvo pro záležitosti veteránov, Manville Sales Corporation, Federálny letecký úrad a American Federal Bank. Kregg vyštudoval University of Texas v Austine, kde získal titul bakalára v kombinovanom technicko-ekonomickom odbore („program ERB“).
 
Obľúbený citát Mary Kay:
„MILUJEM SVOJU MARY KAY, PRETOŽE PO CELOM SVETE VYTVÁRA OBROVSKÉ PRÍLEŽITOSTI PRE NÁS VŠETKÝCH.“  

Nathan Moore

Prezident, región Severná Amerika 

Nathan Moore vykonáva funkciu prezidenta pre Severnú Ameriku. Do spoločnosti Mary Kay nastúpil v roku 1995 ako právnik a zastával celý rad vedúcich funkcií v právnom oddelení spoločnosti. V roku 1998 bol zakladajúcim členom kultúrneho výboru Mary Kay. Výbor sa venuje zachovaniu kultúry a hodnôt, ktoré zaviedla Mary Kay Ash. Nathan je nadšený príležitosťami, ktoré ponúka spoločnosť Mary Kay ako taká, ako aj odvetvie priameho predaja. Pôsobil vo funkcii predsedu Vzdelávacej nadácie priameho predaja (Direct Selling Educational Foundation) a Asociácie priameho predaja (Direct Selling Association).

Nathan získal bakalárske vzdelanie v odbore financie na Texas A&M University, ktorú absolvoval s vyznamenaním. Právnické vzdelanie získal na St. Mary’s University v texaskom San Antoniu.

Obľúbený citát Mary Kay:
„JEDNOZNAČNE NAJVÄČŠÍM BOHATSTVOM KAŽDEJ SPOLOČNOSTI SÚ JEJ ĽUDIA. NEZÁLEŽÍ NA TOM, ČI VÝSLEDNÝM PRODUKTOM SÚ AUTÁ ALEBO KOZMETIKA. SPOLOČNOSŤ JE LEN TAKÁ DOBRÁ, AKO SÚ DOBRÍ ĽUDIA, KTORÝCH ZAMESTNÁVA.“ 

Melinda Foster Sellers

Riaditeľka pre ľudské zdroje (Chief People Officer)

Melinda Foster Sellers pracuje v spoločnosti Mary Kay ako riaditeľka pre ľudské zdroje. Zodpovedá za všetky činnosti v oblasti HR, marketingu, vybavenia a bezpečnosti po celom svete. Od roku 2006 je členkou exekutívy. 

Melinda sa podieľala na riadení prechodu na globálnu podporu činností Mary Kay. Bola zodpovedná za zavádzanie globálnych systémov a procesov, ktoré poskytujú efektívnejšiu, trvalejšiu a strategickejšiu podporu obchodu na celom svete. Cieľom týchto programov je zjednotiť všetkých zamestnancov v zmysle podpory poslania spoločnosti, aby všetci – zamestnanci, nezávislí predajcovia i spotrebitelia - mohli povedať „milujem svoju Mary Kay“.  

Melinda nastúpila do spoločnosti Mary Kay v roku 1993. V priebehu rokov zastávala rôzne pozície v oblasti ľudských zdrojov. Bola tiež členkou kultúrneho výboru Mary Kay, a to od jeho založenia v roku 1998. Tento výbor vznikol s cieľom zachovať kultúru a hodnoty, ktoré zaviedla Mary Kay Ash. V rámci podpory kultúry spoločnosti Mary Kay pomáha zamestnancom aj celosvetový mentorský program. Počet účastníkov tohto programu, jednak školených osôb, jednak školiteľov z trhov po celom svete, sa každým rokom zvyšuje. 

Pred nástupom do spoločnosti Mary Kay Melinda pracovala pre spoločnosti Mark IV Industries a DSC Communications. 
Melinda získala vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológie a biológie na Drury University a vyštudovala pracovno-právne vzťahy na Iowa State University.

Obľúbený citát Mary Kay:
„VÁŠ PRÍSTUP URČUJE, AKO VYSOKO DOSIAHNETE. SKUTOČNE PLATÍ, ŽE KEĎ SI MYSLÍTE, ŽE MÔŽETE, TAK MÔŽETE; A KEĎ SI MYSLÍTE, ŽE NEMÔŽETE – TAK MÁTE PRAVDU.“  

Julia A. Simon 

Vedúca právneho oddelenia a tajomníčka (Chief Legal Officer and Secretary)

Julia Simon pracuje ako vedúca právneho oddelenia a tajomníčka spoločnosti Mary Kay. Jej úlohou je riadiť činnosti v oblasti práva, riadenia rizík, firemnej komunikácie a spoločenskej zodpovednosti firmy. Okrem toho pracuje pre spoločnosť ako senior inšpektor pre ochranu súkromia (Senior Privacy Officer). Jej tímy ochraňujú dobré meno a prevádzku spoločnosti na viac než 35 trhoch po celom svete.  

Od roku 2000, keď Julia nastúpila do právneho oddelenia spoločnosti Mary Kay, zastávala celý rad funkcií. Obhajovala spoločnosť v súdnych sporoch a podieľala sa na firemnom programe Global Data Privacy Compliance. Pôsobila ako mentor zamestnancov spoločnosti Mary Kay a významne sa angažuje v rozvíjaní výrazných talentov. Julia si pokladá za obrovskú česť, že v priebehu svojho predchádzajúceho zamestnania v spoločnosti v rokoch 1995 – 1996 mala možnosť osobne sa stretnúť a hovoriť s Mary Kay Ash. Odkaz Mary Kay a poslanie spoločnosti obohacovať životy žien sú pre ňu neustálou inšpiráciou. Je presvedčená o tom, že úlohou právneho oddelenia je raziť cestu miliónom nezávislých kozmetických poradkýň Mary Kay po celom svete, aby mali príležitosť dosiahnuť úspech vo svojom podnikaní.   

Julia získala bakalárske vzdelanie na Texas A&M University a vyštudovala právo na University of Texas School of Law.

Obľúbený citát Mary Kay:
„NAUČTE SA POSUDZOVAŤ SVOJ ÚSPECH PODĽA ROVNOVÁHY, KTORÚ DOSAHUJETE VO VLASTNOM ŽIVOTE.“  

Jose Smeke

Prezident, región Latinská Amerika

Jose (Pepe) Smeke zastáva funkciu prezidenta pre región Latinskej Ameriky. Pepe nastúpil do spoločnosti Mary Kay Mexico v marci 1994 a pracoval ako manažér v skupine pre rozvoj predaja. V januári 1997 sa stal manažérom predajnej skupiny a rýchlo dosiahol úspech ako obchodný riaditeľ a generálny riaditeľ. V roku 1999 bol povýšený do funkcie prezidenta spoločnosti Mary Kay pre Mexiko. Ďalšie povýšenie nasledovalo v decembri 2000, keď sa stal prezidentom pre Mexiko a latinskoamerický región. V tejto pozícii dozerá na operácie v celom regióne Latinskej Ameriky, o ktorého patrí Argentína, Brazília, Kolumbia, Mexiko, Peru a Uruguaj.

Obľúbený citát Mary Kay:
„NEMÔŽETE UČIŤ TO, ČO SAMI NEVIETE, NEMÔŽETE VIESŤ TAM, KAM SAMI NEJDETE.“  

Richard R. Rogers

Výkonný prezident (Executive Chairman)

Richard Rogers pôsobí vo funkcii výkonného prezidenta spoločnosti Mary Kay. V septembri 1963 spolu so svojou matkou Mary Kay Ash spoluzakladal spoločnosť Mary Kay Inc. Do roku 1965 pracoval na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti, potom bol zvolený za viceprezidenta. V roku 1968 bol zvolený do funkcie prezidenta a CEO spoločnosti a v novembri 1987 bol vymenovaný za predsedu predstavenstva. V roku 2001 pracoval ako predseda a CEO spoločnosti Mary Kay Inc. a v roku 2006 prevzal funkciu výkonného prezidenta. 

Richard sám seba charakterizoval ako inovatívneho marketéra a finančníka. V roku 1968 získal cenu „Marketingového muža roku“, ktorú mu udelila pobočka Americkej marketingovej asociácie pre severný Texas. Toto ocenenie získal ako vôbec najmladší muž všetkých čias. V rovnakom roku Richard dosiahol, že sa akcie spoločnosti stali verejne obchodovateľnými na trhu O.T.C. Následne v roku 1976 zariadil zápis spoločnosti na newyorskej burze cenných papierov New York Stock Exchange. V roku 1985 viedol účelový odkup akcií spoločnosti Mary Kay Inc., čím sa spoločnosť vrátila do súkromného vlastníctva rodiny.   
Richard slúžil v americkom námorníctve a študoval na University of North Texas.

Obľúbený citát Mary Kay:
„ĽUDIA PODPORUJÚ TO, ČO SAMI POMÁHAJÚ VYTVORIŤ.“

Ryan Rogers

Predstavenstvo a investičný riaditeľ (Chief Investment Officer)

Ryan Rogers nastúpil do spoločnosti Mary Kay Inc. v januári 2000 na pozíciu finančného analytika. V decembri 2001 bol vymenovaný do funkcie projektového manažéra a v januári 2005 sa stal riaditeľom pre strategické iniciatívy (Director of Strategic Initiatives).

V máji 2007 bol poverený funkciou viceprezidenta pre strategické iniciatívy a v júni 2013 vymenovaný do funkcie investičného riaditeľa. Pred svojím nástupom do spoločnosti Mary Kay Inc. bol spoločníkom v spoločnosti Transaction Services Group of PricewaterhouseCoopers LLP v Dallase.

Na svojej súčasnej pozícii zodpovedá za rozhodovanie v oblasti strategického riadenia, finančnej analýzy a alokácie zdrojov pri kľúčových investíciách zvažovaných v rôznych oddeleniach spoločnosti a v medzinárodných pobočkách Mary Kay. Zároveň je členom predstavenstva Mary Kay Inc. Od roku 2001 tiež zastával funkciu viceprezidenta nadácie Mary Kay FoundationSM. Nadáciu založila v roku 1996 jeho stará mama Mary Kay Ash. Účelom nadácie je financovanie výskumu rakoviny u žien. V roku 2000 sa poslanie nadácie rozšírilo o oblasť boja proti domácemu násiliu. Nadácia vynakladá každoročne milióny dolárov na rôzne granty.  

Ryan vyštudoval univerzitu Southern Methodist University s červeným diplomom. Tam v roku 1998 dokončil bakalárske štúdium v odbore financií a ako absolventovi s najvyšším priemerom bodov vo svojej triede sa mu dostalo cti byť pri promócii nositeľom školskej štandardy Cox School of Business. V auguste 2002 vymenoval CFA Institute Ryana autorizovaným finančným analytikom.

Ryan žije so svoju ženou Maleiah a dcérou Everlee v Dallase.
 
Obľúbený citát Mary Kay:
„TO ZVLÁDNEŠ.“