Ryan Rogers

Prezident spoločnosti

Obľúbený citát Mary Kay:
„DOKÁŽEŠ TO.“

Ako prezident spoločnosti dohliada Ryan Rogers na všetky prevádzkové a finančné aktivity. Stojí na čele jednej z najväčších spoločností priameho predaja v oblasti starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky, ktorá má tisíce zamestnancov a milióny nezávislých kozmetických poradkýň na celom svete. 

Vo svojej predchádzajúcej funkcii investičného riaditeľa spoločnosti Mary Kay Inc. bol Ryan zodpovedný za strategické riadenie, finančné analýzy a prideľovanie zdrojov na kľúčové investície. Ryan nastúpil do Mary Kay Inc. v roku 2000 ako finančný analytik a zastával niekoľko pozícií vrátane projektového manažéra, riaditeľa a viceprezidenta strategických iniciatív. V roku 2013 prevzal funkciu investičného riaditeľa.

Od roku 2001 pôsobí Ryan ako viceprezident nadácie Mary Kay Ash Foundation. Tú založila jeho babička v roku 1996 so zameraním na dve hlavné oblasti: finančnú podporu výskumu ženskej rakoviny a podporu obetiam domáceho násilia. Od roku 1996 nadácia Mary Kay Ash prispela celosvetovo viac ako 90 miliónov dolárov na azylové domy pre ženy a pomoc v prípadoch domáceho násilia a tiež na programy výskumu rakoviny.  

Pred nástupom do Mary Kay Inc. bol Ryan partnerom PriceWaterhouseCoopers LLP v Dallase. 

Ryan žije s manželkou Maleiah a dcérou Everlee v Dallase. 

Richard R. Rogers

Výkonný predseda

Obľúbený citát Mary Kay:
„ĽUDIA PODPORIA TO, ČO SAMI POMOHLI VYTVORIŤ.“

Richard spolu so svojou matkou Mary Kay Ash v septembri 1963 spoluzakladal spoločnosť Mary Kay Inc. Pôsobil ako generálny riaditeľ až do roku 1965, kedy bol menovaný za viceprezidenta. V roku 1968 prijal pozíciu prezidenta a výkonného riaditeľa a v novembri 1987 bol Richard menovaný za predsedu predstavenstva.

V roku 1992 sa Richard stal predsedom predstavenstva Mary Kay Holding Corporation. V roku 2001 sa vrátil do funkcie predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa Mary Kay Inc. V apríli 2006 Richard prijal funkciu výkonného predsedu predstavenstva.

Richard vynikal ako inovatívny marketér a finančník. V roku 1968 Richard uviedol spoločnosť na burzu O.T.C. a následne ju v roku 1976 uviedol na newyorskú burzu cenných papierov. V roku 1985 riadil skupinu pri veľmi medializovanom odkúpení akcií Mary Kay Cosmetics, Inc. a vrátil spoločnosť do súkromného, ​​rodinného vlastníctva. 

Richard Rogers je rodený Texasan. Slúžil u amerického námorníctva a študoval na North Texas State University. Je ženatý s medzinárodne uznávanou filantropkou Nancy Rogers, s ktorou má tri dospelé deti.

David Holl

Predseda predstavenstva 

Obľúbený citát Mary Kay:
„NIČ SA NESTANE, KÝM NIEKTO NIEČO NEPREDÁ.“  

David Holl je predsedom predstavenstva a dohliada na výkonný výbor spoločnosti. Riadi, predsedá a dohliada na prácu predstavenstva. Hrá kľúčovú úlohu pri presadzovaní a dohľade nad dodržiavaním najvyšších štandardov správy a riadenia spoločnosti v rámci správnej rady. Zameriava na stratégiu, riadenie rizík, správu a riadenie, kapitál a finančné výkazníctvo. David je skúseným strategickým hráčom v oblasti financií a priameho predaja, ktorý dôsledne podporuje otvorené vzťahy a inkluzívne diskusie, ktoré spochybňujú status quo. 

David nastúpil do spoločnosti Mary Kay Inc. v roku 1993 a v roku 1996 zastával funkciu finančného riaditeľa a ekonóma firmy. V roku 2006 David prijal funkciu prezidenta a výkonného riaditeľa. V roku 2018 bol David povýšený na predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. 

Pod jeho vedením táto silná kozmetická spoločnosť expandovala na rad nových trhov a úspešne diverzifikovala svoje tržby na trhoch Mary Kay po celom svete. Spoločnosť dosiahla významný pokrok v kľúčových strategických iniciatívach, vrátane globálneho rebrandingu a globálnej štandardizácie kľúčových systémov a procesov. Pod Davidovým vedením spoločnosť investovala viac ako 100 miliónov USD do nového globálneho výrobného a výskumného centra Richarda R. Rogersa v Lewisville v Texase.

Sheryl Adkins-Green

Riaditeľka pre styk so zákazníkmi 

Obľúbený citát Mary Kay:
„PREDSTAVTE SI NEVIDITEĽNÝ NÁPIS NA ČELE KAŽDÉHO ČLOVEKA, KTORÝ HOVORÍ: ,DAJ MI POCIT DÔLEŽITOSTI.‘”

Sheryl Adkins-Green, riaditeľka Mary Kay pre styk so zákazníkmi, zaisťuje podporu miliónom nezávislých kozmetických poradkýň. Jej úlohou sú globálne stratégie zaisťujúce plne integrovanú spoluprácu so zákazníkom. Sheryl vedie globálny tím značky pre styk so zákazníkmi, ktorý vytvára marketingové kampane, obsah na sociálnych sieťach a digitálne nástroje. To všetko umožňuje nezávislým kozmetickým poradkyniam poskytovať poradenstvo na mieru a jedinečné služby svojim zákazníkom. 

Sheryl a jej tím pomáhajú vyvíjať inovatívne digitálne riešenia, ktoré uľahčujú a spríjemňujú podnikateľskú príležitosť Mary Kay. Hlas zákazníka vďaka nej rezonuje celou spoločnosťou a umožňuje spoluprácu, ktorá prináša dokonalejšie služby zákazníkom. Sheryl do svojej funkcie prenáša dôležité skúsenosti zo strategického plánovania, rozvoja podnikania a firemného partnerstva.

Sheryl je členkou rôznych občianskych a profesijných organizácií vrátane Medzinárodného fóra žien a Rady exekutívneho riadenia. Tiež sa aktívne angažuje v spoločnosti prostredníctvom nadácie Mary Kay Ash Foundation, ktorej poslanie je dvojaké: nachádzať lieky na rakovinu postihujúcu ženy a eliminovať násilie na ženách. 

Tara Eustace

Prezidentka pre Európu

Obľúbený citát Mary Kay:
„MARY KAY JE JEDINEČNÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, KTORÝ VÁM POSKYTNE ŠTETCE, OLEJOVÉ FARBY , ODTIENE A PLÁTNO, NA KTORÉ SI MÔŽETE NAMAĽOVAŤ SVOJ ŽIVOT TAK, AKO TO NAOZAJ CHCETE. VYBERÁTE SI SVOJE VLASTNÉ FARBY, SVOJ VLASTNÝ DIZAJN A SVOJ VLASTNÝ VZOR. JE TO MIESTO, KDE MÔŽETE DOSIAHNUŤ VYŠŠIE, MYSLIEŤ VO VÄČŠOM, VIAC RÁSŤ DO VÝŠIN A ŽIŤ HLBŠIE NEŽ NA AKOMKOĽVEK MIESTE NA ZEMI.“ 
 
Ako regionálna prezidentka Mary Kay pre Európu dohliada Tara na 19 trhov: Arménsko, Bielorusko, Českú a Slovenskú republiku, Estónsko, Nemecko, Írsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litvu, Moldavsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Ukrajinu a Veľkú Britániu.

Osobne viedla novo vznikajúce tímy Mary Kay na Ukrajine, v Kazachstane a v Poľsku, ktoré sa stali prosperujúcimi trhmi. V roku 2002 bola Tara povýšená na prezidentku spoločnosti Mary Kay pre Európu, prevzala riadenie ďalších krajín a následne otvárala aj nové trhy. Pod vizionárskym vedením Tary získala značka Mary Kay® na trhu popredné postavenie a stala sa jednou z najuznávanejších spoločností v oblasti posilnenia postavenia žien a ich podnikania v Európe.

Tara získala bakalársky titul v odbore ruských štúdií a medzinárodných vzťahov na University of Virginia. Je vydatá a je matkou dvoch detí v školskom veku.  

Lucy Gildea, Ph.D. 

Riaditeľka pre inovácie, výskum a produkty 

Obľúbený citát Mary Kay:
„ÚSPECH JE DO VEĽKEJ MIERY POSTAVENÝ NA POTKÝNANÍ SA VPRED.
CEZ NEÚSPECHY KRÁČAME K ÚSPECHU.“

Dr. Lucy Gildea má viac ako 20 rokov skúseností vo vývoji globálnych produktov v mnohých kategóriách. Vo funkcii riaditeľky pre inovácie, výskum a produkty stojí Dr. Lucy Gildea na čele špičkového vedeckého výskumu. Od svojho nástupu do spoločnosti Mary Kay Inc. v roku 2017 pomáha zabezpečovať jej pozíciu popredného inovátora v oblasti starostlivosti o pleť v odvetví priameho predaja a kozmetiky. 

Dr. Gildea má v globálnom portfóliu viac ako 1 600 patentov na produkty, technológie a návrhy obalov a riadi globálny výskum a vývoj, stratégiu produktového portfólia a plánovanie výroby produktov Mary Kay a ich ďalšie inovácie v budúcnosti.

Pred nástupom do spoločnosti Mary Kay mala za sebou Dr. Gildea vynikajúcu 15-ročnú kariéru v Procter & Gamble. Pracovala predovšetkým v oblasti kozmetických technológií a vývoji kozmetických/pleťových produktov. Zastávala tiež vedúce pozície, kde riadila globálne výskumné a vývojové tímy pre upstream technológie, vývoj produktov a systémy merania vo vyvíjaných kategóriách spotrebiteľských produktov. Počas svojho pôsobenia v P&G žila Dr. Gildea v Singapure, kde si rozšírila svoje skúsenosti na medzinárodných trhoch.   

Žila v zahraničí, obľúbila si cestovanie, dobré jedlo a spoločný čas s rodinou, s manželom Jerrym a štyrmi deťmi – Jackom, Seanom, Louiom a Tyom. 

Dr. Gildea získala bakalársky titul v odbore biológia na univerzite Georgetown College v Georgetowne v Kentucky. V štúdiu pokračovala na lekárskej fakulte univerzity v Cincinnati, kde získala doktorát v odbore bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie a infekčných chorôb. Do jej akademickej kariéry patrí aj postdoktorandské výskumné štipendium v ​​odbore imunológie v rámci pôsobenia v detskej nemocnici v Cincinnati a na oddelení imunológie University v Cincinnati. 

Nathan Moore

Prezident globálnych predajov a marketingu

Obľúbený citát Mary Kay:
„JEDNOZNAČNE NAJVÄČŠÍM BOHATSTVOM KAŽDEJ SPOLOČNOSTI SÚ JEJ ĽUDIA. NEZÁLEŽÍ NA TOM, ČI PREDÁVATE AUTÁ ALEBO KOZMETIKU. SPOLOČNOSŤ JE LEN TAKÁ DOBRÁ, AKO SÚ DOBRÍ ĽUDIA, KTORÝCH ZAMESTNÁVA.“ 

Vo funkcii prezidenta globálnych predajov a marketingu zodpovedá Nathan Moore za trhy Mary Kay po celom svete. Od roku 2017 úspešne viedol Mary Kay ako regionálny prezident pre Severnú Ameriku. Predtým pôsobil 13 rokov vo funkcii riaditeľa právneho oddelenia a tajomníka spoločnosti. Nathan má okolo seba talentovaný tím lídrov, vrátane prezidentov regiónov Ázie a Tichomoria, Európy a Latinskej Ameriky. Do jeho tímu patrí i riaditeľka pre styk so zákazníkmi.   

V súlade s poslaním spoločnosti OBOHACOVAŤ ŽIVOTY ŽIEN Nathan zameral zdroje spoločnosti na podporu úspechu nezávislých kozmetických poradkýň Mary Kay. Riadi implementáciu obchodnej stratégie založenej na dátach, ktorá umožňuje na viac ako 35 svetových trhoch poskytovať personalizované služby. 

Nathan nastúpil do spoločnosti Mary Kay v roku 1995 ako právnik. Za sedem rokov postúpil na pozíciu hlavného právnika a bol vymenovaný do globálneho výkonného manažmentu. V roku 1998 bol Nathan zakladajúcim členom kultúrneho výboru Mary Kay, ktorý sa venuje zachovaniu jedinečnej kultúry a hodnôt, ktoré stanovila naša zakladateľka Mary Kay Ash. 

S manželkou Joy obaja vyrástli v oblasti Dallasu/ Fort Worth, kde spolu vychovali dvoch synov.