rozdelovac

Vzťahy sú základom všetkého, čo Monika robí, či už ide o jej deti alebo ďalšie podnikateľky, ktorým je mentorkou.

Pozitívne komunikačné schopnosti, ktoré Monika využíva už viac ako 20 rokov v rodinnom živote, uplatňuje a považuje za základ aj pri rozvíjaní a udržiavaní svojho podnikania.

„Najväčší dar, ktorý môžeme dať deťom a všetkým ľuďom, je venovať im pozornosť a pozitívny prístup.“ 

MH_rovnovaha

Mať v živote rovnováhu

Svojim deťom poskytuje podporu, ktorá im dodáva sebedôveru, aby mohli dosahovať úspechy v škole aj doma. Ženám, ktorým poskytuje poradenstvo, je oporou a dodáva im odvahu. Ako dôsledná podnikateľka venuje prvnú časť dňa svojmu podnikaniu a popoludní sa venuje potrebám svojej rodiny. Tento rozdelený harmonogram jej umožňuje venovať čas každému človeku a čo možno najviac ho podporiť a pozitivne ovplyvniť. A tento časový plán jej navyše pomáha viesť vyvážený pracovný a osobný život, po ktorom vždy túžila.
MH_jednotlivec

Dôraz na jednotlivca

Monika vie prirodzene nadväzovať vzťahy a chápe, že je dôležité oceniť schopnosti každého človeka a podporovať jeho nápady. „Je to o nadväzovaní kontaktov a o tom, že sa s ľuďmi rozprávate ako s osobnosťami a chováte se k nim ľudsky,“ hovorí.

Tiež je pre ňu dôležité ukazovať, že jej naozaj záleží na ženách, ktoré vedie pri podnikaní. „Všetko, čo robím, je o rešpekte k ostatným. Milujem túto prácu, pretože môžem uspieť spolu s priateľmi, ktorí ma obklopujú – ľuďmi, ktorých vnímam ako moju druhú rodinu.“
MH_vdaka

Vďačné srdce 

Monika je vďačná za všetko, čo doteraz dosiahla. Je tiež vďačná za produkty radu Mary Kay Clinical Solutions®, ktoré pomáhajú bojovať proti starnutiu. Sú súčasťou jej týždennej starostlivosti o pleť, vďaka ktorej vyzerá skvele a má dobrý pocit z toho, čo ju čaká aj z podnikania, ktoré vytvorila.

„Mám šťastné manželstvo a šťastné, zdravé deti. A úspešné podnikanie.“

 
Monika je vďačná za všetko, čo doteraz dosiahla.