BEZPEČNOSŤ PRÍPRAVKOV


Bezpečnosť prípravkov je pre spoločnosť Mary Kay najväčšou prioritou. Počas bežného roka minie Mary Kay milióny dolárov a vykoná viac ako 300 000 testov, aby zabezpečila, že každý prípravok Mary Kay® bude spĺňať najvyššie štandardy bezpečnosti, kvality a prevedenia.

Vďaka spojeniu vedeckého hľadiska s porozumením potrieb a túžob zákazníka dodáva Výskumný a vývojový tím Mary Kay inovatívne, vysoko účinné prípravky vo viac ako 35 krajinách na celom svete.

Keďže Mary Kay Inc. vykonáva alebo dohliada na každý krok výrobného cyklu od nápadu, cez výrobu až k distribúcii, musí každý nový prípravok prejsť radom prísnych výskumných procedúr a testovaním spotrebiteľmi.
 
Vedci z Mary Kay používajú svoj inovatívny náhľad na to, aby študovali nové prísady a zloženie a aby ich otestovali z hľadiska bezpečnosti, kvality, stálosti, čistoty, účinnosti na pleť, použitia a záujmu spotrebiteľov o prípravky. Vedeckí odborníci hodnotia každú jednotlivú prísadu a každý hotový prípravok. Prísne testovanie a opätovné testy vykonávajú alebo na nich dohliadajú členovia laboratórií  Mary Kay vrátane niekoľkých zamestnancov s titulom Ph.D. a ďalších vedcov s magisterským alebo doktorským titulom v oblastiach ako sú toxikológia, farmakológia, mikrobiológia, chémia a biochémia, výskum a vývoj. Každé rozhodnutie týkajúce sa prípravku sa deje na základe vedeckého faktu, nie na základe názoru.
 
 
Mary Kay Inc. spolieha na preukázateľný vedecký výskum, používajúci tie najpokročilejšie technológie a spoločnosť nepoužije žiadnu prísadu, ak naše testovanie nepreukáže, že je bezpečná a účinná. Všetky prípravky starostlivosti o pleť a kozmetické prípravky sú regulované vládnymi orgánmi pre zdravie a bezpečnosť.
 
 
Predtým, ako je akýkoľvek prípravok uvedený na trh, musí spĺňať prísne vládne bezpečnostné podmienky. Mary Kay Inc. pravidelne zachádza ohľadom bezpečnosti prípravkov ďalej, ako vyžaduje zákon. Nezávislí dermatológovia certifikovaní lekárskou komorou a ďalší zdravotnícki odborníci hrajú v testovaní prípravkov nevyhnutnú úlohu.
 
 
Klinické testovanie sa vykonáva v nezávislých laboratóriách, kde si dobrovoľníci aplikujú prípravky Mary Kay® pod prísnym dohľadom a hodnotením certifikovaných dermatológov a oftalmológov. Mary Kay Inc. vykonáva aj rozsiahle laboratórne testy, aby sa uistila, že prípravok nevyvoláva podráždenie pleti ani alergiu. Na overenie, či je možné všetky prípravky používať v okolí očí, používa najmodernejšie metódy. 
 


KLINICKÉ OHODNETENIE A HODNOTENIE SPOTREBITEĽMI

Ako súčasť tímu Oddelenia výskumu a vývoja Mary Kay, je Oddelenie klinického a spotrebiteľského hodnotenia zamerané na potreby zákazníkov, ktorí si kupujú prípravky Mary Kay®. Testujú a určujú bezpečnosť, účinnosť a celkové prevedenie prípravkov Mary Kay® u zákazníkov a pomáhajú tak spoločnosti dokazovať tvrdenia o prípravkoch a ich úžitku.

Learn about Mary Kay’s Clinical and Consumer Evaluation department.

KLINICKY UČINNÉ TESTOVANIE

Learn about Mary Kay’s Clinical Efficacy Testing.

Klinicky účinné testovanie pomáha podporiť a vytvoriť informácie o prípravkoch, ktoré sa používajú v reklame a ktoré spotrebiteľom pomáhajú určiť a porovnať účinnosť prípravku, ako sú napr. tvrdenia "85 percent testujúcich zaznamenalo zlepšenie štruktúry pleti" a "73 percent zaznamenalo úbytok jemných vrások." Testy vykonávajú certifikovaní dermatológovia pomocou odborného známkovania účastníkov klinických testov.

KLINICKÉ TESTOVANIE BEZPEČNOSTI

Klinické testovanie bezpečnosti slúži na ohodnotenie prípravkov Mary Kay® zákazníkmi, aby sa určil ich eventuálny potenciál podráždenia a alergie. Tieto štúdie sa vykonávajú za účelom zaručenia bezpečnosti a poskytnutia dôležitých informácií o prípravku spotrebiteľom, ako napríklad, či je prípravok "vhodný na citlivú pleť a pleť v okolí očí", "bezpečný pre nositeľky kontaktných šošoviek" a či je "nekomedogénny" (neupcháva póry).

Learn about Mary Kay’s Clinical Safety Testing.

SPOTREBITEĽSKÉ TESTOVANIE

Learn about Mary Kay’s Consumer Testing.

Mary Kay Inc. načúva tomu, čo ženy chcú. Ako súčasť neustále prebiehajúceho záväzku spoločnosti zabezpečiť, aby prípravky Mary Kay® neustále spĺňali alebo prevyšovali očakávania zákazníčok, spoločnosť pod dohľadom odborníkov testuje a hodnotí prípravky Mary Kay®. Tak spoločnosť môže lepšie porozumieť úžitku, ktorý ženy chcú z používania prípravkov mať. Spotrebiteľské testovanie aj prostredníctvom domácich štúdií, testy na centrále, skupiniek sústreďujúcich sa na kvalitu, pomáha určiť, ako prípravky Mary Kay® vidia spotrebitelia. Tieto štúdie pomáhajú určiť, ako nové prípravky fungujú so súčasnými a poskytujú užitočný pohľad na to, ako ľudia prípravok používajú, ako často ho používajú a aké výsledky alebo zlepšenie od neho očakávajú.