• Prípravky Mary Kay®
  • Ocenenia
  • Spolupráca s odborníkmi

PRÍPRAVKY, KTORÝM MÔŽETE DÔVEROVAŤ. SPOLOČNOSŤ, KTOREJ MÔŽETE VERIŤ.


Mary Kay Ash založila v roku 1963 spoločnosť na základe svojho vlastného rebríčka hodnôt, ktorými sa v živote riadila - na čestnosti, poctivosti a neochvejnej viere v Zlaté pravidlo a v silu utvárať životy. Aj dnes tieto hodnoty zostávajú v centre všetkého, čo robíme, vrátane nášho odhodlania vyvíjať také prípravky, ktoré ženám pomáhajú prebudiť ich pravú vnútornú i vonkajšiu krásu. Naša filozofia je jednoduchá - dodržať svoj záväzok pri každom prípravku, ktorý vyrábame. Pretože hrdo stojíme za kvalitou našich prípravkov a skutočnými výhodami, ktoré poskytujú, existujú milióny žien, ktoré môžu povedať: "Milujem moju Mary Kay!"

Načúvame tomu, čo ženy chcú.

Spojenie so ženami na celom svete nám pomáha pochopiť, čo je pre nich dôležité, a umožňuje nám neustále dodávať prípravky, ktoré im vyhovujú a tešia ich. Každý rok tisíce žien na celom svete používa a hodnotí prípravky Mary Kay® pod dohľadom odborníkov, aby sme mohli zmerať účinnosť každého prípravku a zabezpečiť, že ponúka také výsledky, ktoré ženy žiadajú. Tieto poznatky nám pomáhajú nielen prinášať to, čo ženy dnes chcú, ale aj vyvíjať také prípravky, ktoré budú chcieť aj v budúcnosti.

Bezpečnosť spotrebiteľov je našou hlavnou prioritou.

Každý rok spoločnosť Mary Kay investuje milióny dolárov do výskumu a vykoná viac ako pol milióna testov, aby sa uistila, že každá zložka a každý prípravok spĺňa najvyššie štandardy bezpečnosti, kvality a účinnosti. Sme si vedomí toho, že môžu existovať odlišné hľadiská na bezpečnosť zložiek a že niektoré názory môžu vznikať v dôsledku neúplnej a nepresnej interpretácie. My chceme, aby spotrebitelia vedeli, že v Mary Kay je rozhodnutie o každom prípravku založené na vedeckých faktoch, nie na domnienkach. Pri zabezpečovaní bezpečnosti a účinnosti našich prípravkov spoliehame na dôkladný vedecký výskum a na spoluprácu s nezávislými lekárskymi odborníkmi. Pravidelne ideme nad rámec toho, čo vyžadujú zákony zdravotných a bezpečnostných orgánov, ktoré regulujú kozmetický priemysel na celom svete.

Nezávislí zdravotnícki odborníci hrajú zásadnú úlohu vo vývoji prípravkov.

Spoločnosť Mary Kay sa na celom svete spojila s poprednými dermatológmi, oftalmológmi, sestrami a ďalšími zdravotníckymi odborníkmi v akademických inštitúciách a súkromnej praxi. Vďaka spolupráci s týmito odborníkmi, ale aj vďaka priebežnému skúmaniu a hodnoteniu pokroku v oblasti technológií sú vedci z výskumného centra Mary Kay schopní vyvíjať prvotriedne prípravky.

Chceme, aby zákazníci boli stopercentne spokojní.

Veríme, že spokojnosť zákazníka nemôže byť jednorazovou akciou, ale veríme v to, že je to celoživotný záväzok. Cieľom spoločnosti Mary Kay je poskytovať jasné, dôveryhodné, stručné informácie o bezpečnosti a účinnosti prípravkov, aby zákazníci pri svojej voľbe mohli cítiť dôveru. To je dôvod, prečo spoločnosť stojí za svojimi prípravkami predávanými nezávislými kozmetickými poradkyňami a poskytuje na ne 100% záruku spokojnosti.

Spoločnosť Mary Kay nepodporuje testovanie na zvieratách.

Spoločnosť Mary Kay nepodporuje testovanie na zvieratách. Spoločnosť sa zaviazala k zrušeniu testovania na zvieratách a je pevným zástancom využitia alternatívnych metód testovania bezpečnosti prísad a prípravkov. Naše prípravky a prísady netestujeme na zvieratách a tiež nežiadame iné subjekty o vykonávaní testov našich prípravkov na zvieratách, ak to striktne nevyžadujú zákony. V priebehu uplynulých dvoch desaťročí sme boli celosvetovým lídrom v rozvoji alternatívnych metód testovania prípravkov. Náš záväzok platí aj dnes. V spolupráci s celosvetovými regulačnými úradmi, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť kozmetických prípravkov, a tiež v spolupráci s ochrancami zvierat a s vedcami v oblasti alternatívnych testovacích metód usilujeme o celosvetové prijatie týchto nových postupov.

Spoločnosť Mary Kay usiluje o udržiavanie životného prostredia.

Podporou a realizáciou udržateľného rozvoja ovplyvňujeme nielen kvalitu života ľudí, do ktorých vstupujeme dnes, ale aj budúcich generácií. Zaviazali sme sa pozitívne ovplyvňovať udržiavanie životného prostredia prostredníctvom prevencie znečistenia, zachovania zdrojov, dodržiavania predpisov a neustáleho zlepšovania nášho životného prostredia.

TimeWise

OCENENIE SUPERBRANDS

Mary Kay patrí medzi najsilnejšie značky na Slovensku v roku 2013!

Česká pobočka získala toto ocenenie pre rok v roku 2015 aj 2014. Slovenská pobočka v roku 2013 a obhájila ho aj v roku 2014.

Toto celosvetové ocenenie udeľuje medzinárodná organizácia Superbrands International najvýznamnejším značkám v 90 krajinách sveta.

Ocenenie Superbrands sa udeľuje na základe rozhodnutia Odbornej poroty zloženej z expertov z oblasti marketingu, médií, komunikácie a biznisu a spotrebiteľského prieskumu. Superbrands je zároveň najuznávanejším celosvetovo fungujúcim programom hodnotenia značiek a ocenenie získavajú tie značky, ktoré dosiahli v danom odvetví vynikajúcu povesť.
Superbrands