50+ rečníkov ⏤ 150+ účastníkov ⏤ 10.000+ divákov

Boli sme hrdým partnerom najväčšej hybridnej medzinárodnej konferencie o diverzite a inklúzii Diversity
Summit, ktorá sa konala 13. 9. 2022 v Clam-Gallasovom paláci v Prahe. V rámci programu vystúpila online aj Virgínia Naigeon-Malek, globálna riaditeľka pre společenskú zodpovednosť, udržateľnosť a sociálny dopad v celosvetovom ústredí spoločnosti Mary Kay v Dallase v Texase, USA.
Záznam

Vírginia vedie oblasť posilnenia postavenia žien a rovnosti, rozmanitosti, rovnosti a začlenenia, globálnej propagácie, marketingu príčin a komunitných investícií. Podieľa sa aj na utváraní globálnej grantovej stratégie nadácie Mary Kay Ash Foundation, ktorej dvojakým poslaním je pomáhať pri hľadaní liekov na rakovinu postihujúce ženy a vykoreniť domáce a rodovo podmienené násilie. Program konferencie

Záznam konferencie

Program konferencie

Tlačová správa