USPEŠNÉ ŽENY

“Definíciou úspešného človeka je jednoducho obyčajný človek, ktorý je mimoriadne odhodlaný. Odhodlanému človeku v úspechu nemôžete zabrániť. Keď mu budete hádzať polená pod nohy, on po nich vystúpi do nových výšin. Človek, ktorý uspeje, má cieľ, plánuje svoje kroky a riadi sa nimi.” - Mary Kay Ash